BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
System amortyzacji podatkowej w kontekście idei wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania
System of Tax Depreciation in the Context of Common Consolidated Tax Base
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 172, s. 559-569, tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Amortyzacja, Podatki
Amortization, Taxes
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do prowadzenia prac zmierzających do wypracowania spójnych metod określania kluczowych dla finansów i przedsiębiorstwa pojęć, takich jak przychód, dochód, koszt podatkowy. Jednym z kosztów podatkowych działalności przedsiębiorstwa jest amortyzacja podatkowa środków trwałych. W opracowaniu podjęto temat systemu amortyzacji podatkowej w aspekcie wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych poprzez wskazanie na istotę systemu amortyzacji podatkowej w Polsce, następnie odniesienie do założeń CCCBT. Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach realizacji projektu badawczego MNiSW, dotyczące skłonności polskich przedsiębiorstw do korzystania z metod amortyzacji przyśpieszonej. (abstrakt oryginalny)

As the consequence of joining the European Union, Poland was obligated to standardize definitions that are essential for corporate finance such as: revenue, income and tax cost. Among the tax costs there is also tax depreciation of fixed assets. The goal of the article is to discuss the problem of the system of tax depreciation in the aspect of CCCTB by indicating the differences between Polish system of depreciation and the system of depreciation based on CCCTB. The article presents the results of questionnaire which goal was to examine the propensity of Polish firms to use accelerated depreciation methods. The survey was conducted as a part of project financed by Ministry of Science and Higher Education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Enders D. i in., The Determination of Corporate Taxable Income in the EU Member States, Frankfurt 2007.
 2. Głuchowski J. i in., Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Iwin-Garzyńska J., Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami, PWE, Warszawa 2005.
 4. Kaleta J., Romanowska W., Finanse organizacji gospodarczych, PWN, Warszawa 1984.
 5. Litwińczuk H., Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych, KiK, Warszawa 1996.
 6. Litwińczuk H., Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania - koncepcja i szanse wprowadzenia, "Prawo i Podatki" 2006, nr 9.
 7. Preferencje podatkowe w Polsce, Raport Ministerstwa Finansów. Załącznik B: Wartość preferencji podatkowych, Warszawa 2010.
 8. Sokołowski J., Zarządzanie przez podatki, PWN, Warszawa 1995.
 9. Supera-Markowska M., Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 10. An overview of the main issues that emerged an the first meeting of the subgroup on tax depreciation of assets. CCCTB/WP/007/doc.en, Brussels, 23.02.2005.
 11. CCCTB: possible elements of the technical outline, CCCTB/WP057/doc/en, Brussels, 26.07.2007.
 12. Summary Record of the Meeting of the Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group, CCCTB/WP/013, Brussels, 8.07.2005.
 13. Dz.Urz. Wspólnoty Europejskiej L379/5 z 28.12.2006 r.
 14. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000 nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2009, nr 69, poz. 587.
 16. Wyrok NSA z 27 marca 2003r., S.A./Bd 482/03 niepubl.
 17. Wyrok NSA z 17 kwietnia 2008r., II FSK 282/07, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 18. Wyrok NSA z 6 czerwca 2006r., II FSK 909/05, MoPod 2006/12/44. system
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu