BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jamroży Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Podatkowe zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorców
Investment Tax Reliefs for Enterpreneurs
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 172, s. 570-582, bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Ulgi inwestycyjne, Zwolnienia podatkowe, Amortyzacja, Dotacje
Investment incentives, Tax exemption, Amortization, Subsidies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie i ocena podatkowych instrumentów wspierania rozwoju przedsiębiorstw, przewidzianych w przepisach polskich ustaw o podatkach dochodowych. Regulacje w zakresie amortyzacji obowiązujące w polskim prawie podatkowym nie przyznają podatnikom definitywnych (trwałych) korzyści podatkowych (np. w postaci tzw. premii inwestycyjnej), ponieważ suma odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć wartości początkowej środków. Bezpośredni transfer pomocy publicznej jest bardziej efektywny, ponieważ nie zależy od rentowności prowadzonej działalności. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to present and evaluate some tax instruments in the Polish Income Tax Legislation Acts for the purpose of supporting investment activities of enterprises. Polish tax legislation has specifically granted tariff preferences (tax exemptions) to entrepreneurs conducting business in special economic zones. Since the sum of depreciation rates could not exceed the initial value of fixed or intangible assets, the current law provided for depreciation does not grant the taxpayer with any definitive tax benefits (e.g. in form of an additional investment premium deducted from the tax base). The direct forms of investment support, e.g. the German or Slovak subsidies, are more effective because they do not depend on the profitability of business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Elschner Ch., Vanborren W., Corporate effective tax rates in an enlarged European Union, Taxation papers, European Union, 2009.
 2. Dziemianowicz R., Polityka podatkowa w państwach UE: współczesne trendy i wyzwania, [w]: T. Juja (red.), Dylematy i wyzwania finansów publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010.
 3. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2010.
 4. Godlewska-Majkowska H., Skuteczność specjalnych stref ekonomicznych jako instrumentu polityki regionalnej w Polsce, PAiIZ, Warszawa 2009.
 5. Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2006.
 6. Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 7. Jamroży M., Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu nr 16, 2008.
 8. Jamroży M., Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument podatkowy, [w]: Zarządzanie i Marketing 17, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 272, Rzeszów 2010.
 9. Kudert S., Jamroży M., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 10. Kudert S., Klipstein I., Jamroży M., Szanse i ryzyka podatkowe transgranicznej produkcji - na przykładzie inwestycji w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym, ,,Monitor Podatkowy" 2009, nr 10.
 11. Litwińczuk H. (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 12. Oręziak L., Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 2007.
 13. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 14. Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 15. Specjalne strefy ekonomiczne - opinie przedsiębiorców nt. przepisów strefowych po nowelizacji z 2008 r. oraz postulowane zmiany w ustawach podatkowych, Raport Deloitte 2009.
 16. Stiglitz J.E., Schönfelder B., Finanzwissenschaft, R. Oldenbourg Verlag, München - Wien 1996.
 17. Taxation Trends in the European Union, European Commission, 2010.
 18. Wirtschaftsförderung im Land Brandenburg, Land Brandenburg Ministerium für Wirtschaft, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu