BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bombiak Edyta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Skuteczność motywowania pracowników jako determinant efektywności przedsiębiorstw
The Effectiveness of Employees Motivating as Determinants of Enterprise Efficiency
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 27, s. 177-189, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, Efektywność przedsiębiorstwa, Badania ankietowe
Motivating employees, Enterprise effectiveness, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od produktywności kapitału ludzkiego zaczyna się efektywność przedsiębiorstwa, dlatego ważne jest przyciągnięcie i zatrzymanie kompetentnych pracowników. Jednak samo posiadanie odpowiedniego jakościowo zasobu ludzkiego nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Firma musi być zdolna do jego właściwego wykorzystania, co wymaga skutecznego motywowania. Badania potwierdzają, że przedsiębiorstwa stosujące skuteczne narzędzia motywowania osiągają lepsze wyniki ekonomiczne.(abstrakt oryginalny)

Since the productivity of human capital begins to business efficiency, which is why it is important to attract and retain competent employees. However, the mere possession of an appropriate human resource quality does not guarantee success yet. The company must be capable of its proper use, which requires an effective motivation. Research confirms that companies implementing an effective tool to motivate to achieve better economic results.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz P., Metody oceny i prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk 2007.
 2. Błaszczyk B.; Partycypacja, "Przegląd Organizacji" 1984, nr 12.
 3. Borkowska S., Jak wynagradzać?, IOPM, Warszawa 1992.
 4. Daniecki W., Podmiotowe uczestnictwo w zarządzaniu, URSA Consulting, Olsztyn 1998.
 5. Fidzińska N., Rosa M., Płacowe menu czyli kafeteryjne systemy wynagrodzeń (1), "Personel i Zarządzanie" 2002, nr 16.
 6. Godziszewski В., ZMSobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, UMK, Toruń 2001.
 7. Jacukowicz Z., Pozapłacowa motywacja materialna, w: Gospodarowanie pracą, red. S. Borkowska, Wyd. UŁ, Łódź 2001.
 8. Kowałak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2003.
 9. Mączyńska E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), "Życie Gospodarcze" 1994, nr 38.
 10. Mendel Т., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 11. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998.
 12. Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2006.
 13. Sankowski P., Motywacyjny system wynagradzania, www.twoja-firma.pl [26.04.2008].
 14. Satysfakcja ze świadczeń dodatkowych, www.wynagrodzenia.pl [7.05.2008].
 15. Suchodolski A., Rozwój pracowników, w: Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu