BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziarmaga Łukasz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)
Tytuł
Propedeutyka zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie rolno-żywnościowym
Introduction of the Marketing Management in the Agricultural-food Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 27, s. 205-217, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia
Słowa kluczowe
Rozwój rolnictwa, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Zarządzanie marketingowe
Rural development, Agri-food company, Marketing management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dzisiejszych czasach sukces każdego przedsiębiorstwa uzależniony jest od prowadzenia przemyślanego zarządzania. Szczególnie dotyczy to branży rolno-żywnościowej, w której istnieje niedobór dobrego surowca. Drobne gospodarstwa, by zaistnieć i utrzymać się na rynku muszą wprowadzić szereg narzędzi poznawania skutecznego wykorzystywania zewnętrznego otoczenia firmy.(abstrakt oryginalny)

The farming constitues an important element of human existence. The cultivation farming allows in the simple way to acquire plant and animal food what provides man to surviving. Nowadays few people are dealing with the farming. The majority of them have got problems with managing household and consequently with sale products. They only must learn how to wisely manage the potential which they have. Neglecting the farming can in the future cause to an economic crisis and maybe also famine.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baran E., Grzebyk В., Grupy producentów rolnych na Podkarpaciu, podmiotem w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych, "Zeszyty Naukowe" nr 540, Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  2. Marketing produktów rolno-żywnościowych, red. nauk. K. Cholewicka-Goździk, Wyd. FAPA, Warszawa 1997.
  3. Czyżewski A., Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej - ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
  4. Czyżewski A., Zawodne założenia - chybiona teza. Refleksje na marginesie artykułu Sz. Figla i W. Rembisza pt. Mikroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności producentów rolnych na tle globalizacji i integracji, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 3, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
  5. Czyżewski A., Grzelak A., Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na pozycję rolnictwa w okresie transformacji, w: Problemy makroekonomii i agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym, "Zeszyty Naukowe" nr 30, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003.
  6. Kondratowicz-Pozorska J., Rola grup producentów rolnych w budowie systemu informacji gospodarczej agrobiznesu, Prace Naukowe nr 35 SGGW w Warszawie, Wyd. AR w Szczecinie.
  7. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing - podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
  8. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - materiały źródłowe.
  9. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. nr 88, poz. 983 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu