BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gotowska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Paszkiewicz Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Styś Natalia (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Wpływ działań marketingowych i CSR-owych na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstwa usługowego
The Impact of Marketing Activities and CSR-these on the Development and Functioning of the Service Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 27, s. 231-250, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia
Słowa kluczowe
Marketing, Marketing usług, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Studium przypadku
Marketing, Service marketing, Corporate Social Responsibility (CSR), Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była diagnoza działań marketingowych, prowadzonych przez Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy i ich wpływ na rozwój i funkcjonowanie firmy, przyczyniając się do zwiększenia zysku, a przede wszystkim poprawy wizerunku firmy wśród klientów. W badaniach zastosowano metodę analizy dokumentów pochodzących z firmy oraz metodę wywiadu bezpośredniego, w którym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Przeprowadzone badania potwierdziły hipotezę, że działania marketingowe oraz CSR-owe mają wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, co w konsekwencji wpływa na osiągany zysk w firmie usługowej.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study was the diagnosis of marketing activities conducted by the Gas Industry Plant in Bydgoszcz and their impact on the development and functioning of the company, helping to increase profits, and above all to improve the company's image among customers. The studies used a method of analysis of documents from the company and the direct interview method in which the research tool was a questionnaire survey. The study confirmed the hypothesis that marketing activities and CSR-these have an impact on building a positive image of the company, which in turn affects the profit in the service company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk A., Marketing mix, Wyd. AR, Lublin 2001.
 2. Bielski I., Marketing '95, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002.
 3. Cheverton P., Kluczowe umiejętności marketingowe, Helios, Bydgoszcz 2004.
 4. Datko M., Sponsoring, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2003.
 5. Forsyth P., Marketing dla wtajemniczonych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 6. Gołaszewska-Kaczan U., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
 7. http://mbrokers.pl/marketing/public-relations/marketing-mix-7p [14.02.2011].
 8. http://www.biznesowe.edu.pl/1833-cena_w_marketingu_mix/ [15.02.2011].
 9. http://www.pgnig.pl/pgnig/216/763 [1.04.2011].
 10. http://www.psgaz.pl/posd/odpowiedzialnosc/Badanie_na_sniadame [5.05.2011].
 11. http://www.psgaz.pl/posd/odpowiedzialnosc/Matkom [5.05.2011].
 12. http://www.ukw.edu.pl/jednostka/6771ГОЬ907ЬЫ28cda5e/c190503717927c8eda3d [6.05.2011 ].
 13. Kuśmierski S., Ostrowski D.M., Marketing, Podstawowe pojęcia i procedury:, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004.
 14. Michalski E., Marketing, WN PWN, Warszawa 2004.
 15. Odpowiedzialna Energia, Raport Społeczny 2008 PGNiG.
 16. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
 17. Stone M., Bond A., Blake E., Marketing bezpośredni i interaktywny, PWE, Warszawa 2007.
 18. Wamowski P., Sobotkiewicz D., Daszkiewicz M., Marketing, Teoria i przykłady, Placet, Warszawa 2010.
 19. Załącznik nr 3 do regulaminu sponsoringu, załącznik nr 1 do Umowy sponsoringowej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu