BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Opodatkowanie ubytku wartości kapitału amortyzacyjnego a nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw polskich
Taxation of the Value Loss of Amortization Capital and the Expenses on Fixed Aassets of Polish Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 137-146, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Kapitał amortyzacyjny, Podatki, Inflacja, Inwestycje, Środki trwałe w przedsiębiorstwie
Amortization capital, Taxes, Inflation, Investment, Fixed assets in enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podatki są stałą częścią życia społecznego i nieodzownym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw, wpływającym na ich potencjał finansowy. Celem opracowania jest analiza wpływu inflacji i podatku dochodowego na wartość kapitału amortyzacyjnego w kontekście wartości i dynamiki nakładów na środki trwałe w polskich przedsiębiorstwach. Jest to zagadnienie szczególnie istotne w dobie kryzysu finansowego, ograniczonych możliwości dostępu przedsiębiorstw do kapitałów zewnętrznych (kredytu bankowego) oraz słabszej kondycji finansowej. Empirycznym obrazem realizacji celu jest zbadanie zakresu finansowania inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw z kapitału amortyzacyjnego, co pozwoli na wskazanie na zależność między realną wartością tego kapitału a inwestycjami rzeczowymi przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Taxes are the constant element of social life and also an essential factor of firms functioning, that influence their financial capability. The aim of the article is to carry out an analysis of the influence of inflation and income tax on the value of amortization capital. The analysis is conducted in the aspect of the expenses of Polish enterprises on fixed assets. The issue is especially important during the financial crisis because of the problems to obtain external sources of finance and the worsening of financial condition of firms. The empirical studies of the role of amortization capital as the source of financing investment in fixed assets allow to show the relation of the real value of this capital and expenses on tangible assets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Auerbach A.J., Inflation and choice of asset life, "Journal of Political Economy" 1979, no. 3.
 2. Auerbach A.J., Inflation and tax treatment of firm behavior, "American Economic Review" 1981, no. 2.
 3. Auerbach A.J., Tax reform and adjustment cost: The impact on investment and market value, "International Economic Review" 1989, no. 4.
 4. Feldstein M., The costs and benefits going from low inflation to price stability, Working Paper no. 5469, National Bureau of Economic Research, February 1996.
 5. Godłów-Legiędź J., Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 6. Hall R.E., Jorgenson D.W., Tax policy and investment behavior, "American Economic Review" 1967, no. 3.
 7. Hall R.E., Jorgenson D.W., Application of the theory of optimum capital accumulation, [w:] G. Fromm (ed.), Tax Incentives and Capital Spending, The Brooking Institution, Washington 1971.
 8. Iwin J., Kapitał amortyzacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 9. Jorgenson D.W., Capital theory and investment behavior, "American Economic Review" 1963, no. 2, s. 247-259.
 10. Pacho W., Wpływ inflacji i podatku bezpośredniego na akumulację kapitału w przedsiębiorstwie, Monografie i Opracowania 458, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych, DzU. nr 7, poz. 34 ze zm.
 12. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. DzU 2000, nr 14, poz. 176 ze zm.
 13. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu