BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Maciejczak Karolina E. (Biuro Rachunkowe Rachmistrzowie)
Tytuł
Zarządzanie daninami publicznymi w przedsiębiorstwie na przykładzie podmiotu BETA - wybrane aspekty
The Public Levy Management in Enterprises on BETA Company Example - Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 78, s. 141-159, wykr., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zobowiązania finansowe, Przedsiębiorstwo państwowe, Podatek dochodowy od osób prawnych
Financial liabilities, State enterprises, Corporate income tax
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem głównym artykułu było przedstawienie poziomu oraz struktury zobowiązań publicznoprawnych firmy BETA oraz ukazanie możliwości kształtowania zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa na przykładzie podatku dochodowego od osób prawnych. (fragment tekstu)

The paper deals with the theoretical and practical aspects of optimization of public levy management in enterprise. The elaboration presents the fundamental definitions from the range of public levy obligations, focusing conducted analysis on taxes. The research included characteristic description of BETA enterprises, the level of tax burden and accessible tools which helped to optimize the public levy value depending on performance specialization of company. The conducted analysis included research of the structure and tax debt dynamic in years 2006-2008. The paper deals also with current decisions and their influence on the level of tax burden, in deprecation aspect based on figures example. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. DYMEK M., Optymalizacja podatkowa, czyli jak oszczędzać na podatku dochodowym od osób prawnych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006.
 2. POSZWA M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Rozwiązania na lata 2007-2009, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 3. POSZWA M. (red.), Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 4. SIERPIŃSKA M., JACHNA T., Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 5. SZLĘZAK-MATUSEWICZ J., Zarządzanie podatkami, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 6. TKACZUK M., Zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstw Unii Europejskiej, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2004.
 7. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2006 r., GUS, Warszawa 2007, tabela 12, s. 58.
 8. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2008 r., GUS, Warszawa 2009, str. 13.
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997, Nr 78, poz. 483), Rozdział X, art. 217.
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 3.
 11. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o fi nansach publicznych (DzU 1998, Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (DzU 1992, Nr 21 poz. 86 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) - art. 55 ust. 7, Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (DzU Nr 66, poz. 287 z późn. zm.) - art. 40 ust. 7, Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU Nr 41, poz. 254 z późn. zm.) - art. 29 ust. 5.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2002, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (DzU 1992, Nr 21, poz. 86 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu