BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Balina Rafał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw spedycyjnych jako bankowe narzędzie decyzyjne
Prediction of Insolvency the Shipping Enterprises as a Banking Decision Tool
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 78, s. 161-174, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo spedycyjne, Upadłość przedsiębiorstwa, Prognozowanie
Forwarding firm, Enterprise bankruptcy, Forecasting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań było zbudowanie modelu umożliwiającego przewidywanie upadłości przedsiębiorstw z branży usług spedycyjnych w Polsce. Ustalono, że dotychczasowe modele wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw w sposób niezadowalający pozwalają przewidzieć upadek bądź przetrwanie przedsiębiorstw z tej branży. Badania prowadzono na podstawie danych z lat 2003-2007, które pochodziły ze sprawozdań finansowych. Dotyczyło to przedsiębiorstw, które w latach 2003-2007 ogłosiły upadłość i na trzy lata przed jej ogłoszeniem sporządzały sprawozdania finansowe oraz składały lub publikowały je w Monitorze Polskim B. Grupie I przedsiębiorstw1, które ogłosiły upadłość, przeciwstawiono grupę II - tzn. przedsiębiorstwa, które w latach 2003-2007 prowadziły ciągłą działalność gospodarczą w tej branży2. Łącznie analizowano 16 przedsiębiorstw spedycyjnych w Polsce. W trakcie badań posłużono się analizą porównawczą, którą wykorzystano do zweryfikowania przydatności polskich i zagranicznych modeli wczesnego ostrzegania przed upadłością. Do budowy modelu wykorzystano między innymi sekwencyjny dobór zmiennych objaśniających metodą regresji krokowej wstecz. (fragment tekstu)

In the paper were verified usability present bankruptcy predictor models for banking prediction shipping enterprises insolvency in present economical conditions. Authors proves that present enterprises insolvency prediction models have decreased their forecast propriety. Therefore authors built discriminate analysis model for shipping enterprises which are acting in Polish present economy conditions. This model properly characterized the research group of enterprises. This model also could be useful tool for a bank in a credit procedures for shipping enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ALTMAN E.I.: Corporate financial distress. A complete guide to predicting, avoiding and dealing with bankruptcy, John Wiley & Sina, New York 1983.
 2. BIEŃ W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2008.
 3. CZEKAJ J., DRESER Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.
 4. GASZA R.: Związek między wynikami analizy typu Altmana a kształtowaniem się kursów akcji wybranych spółek giełdowych w Polsce. Rezultaty badań najstarszych spółek giełdowych w latach 1991-1995, Bank i Kredyt, nr 3, 1997.
 5. HADASIK D.: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1998.
 6. HAMROL M., CZAJKA B., PIECHOCKI M.: Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej. Przegląd Organizacji, nr 6, 2004.
 7. HOŁDA A.: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej Zh. Rachunkowość, nr 5, 2001.
 8. KLIMCZAK K.: Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa w Polsce. Forum Rachunkowości, nr 4, 2007.
 9. MACIEJEWSKA J.: Rachunkowość finansowa. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.
 10. MĄCZYŃSKA E. (red.): Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne. SGH, Warszawa 2008.
 11. Ustawa Prawo upadłościowe z 24.10.1934, DzU 91.118.512.
 12. STASIEWSKI T.: Z-Score - indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa. Rachunkowość, nr 12, 1996.
 13. WASILEWSKI M.: Efektywność przedsiębiorstw rolniczych a poziom kapitału obrotowego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, nr 1, 2007.
 14. http://www.sands-trust.com Legault J.: CA-Score. A warning system for small business failures.
 15. http://www.sands-trust.com Fulmer J., Moon J., Gavin J., Erwin T.: A Bankruptcy classification model for small firms.
 16. http://www.sands-trust.com Sands E., Gordon E.: Business failure prediction and the efficient market hypothesis.
 17. http://law.bepress. com/alea/14th/art32, Schwartz A.: 2004: A Normative Theory of Business Bankruptcy, Paper 32. Yale University.
 18. http://www.coface.pl/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/Inf_Pras_upadlosci_I_kwartal_2009_Coface - z dnia 08.09.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu