BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Anna (Uniwersytet Łódzki), Brylikowski Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dynamika liczby polis portfela ubezpieczeń komunikacyjnych według klas bonus-malus na przykładzie wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego
The Dynamics of the Number of Motor Insurance Policies with Respect to Bonus-Malus Class on the Example of a Chosen Insurance Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 404-414, tab., wykr., bibliogr. 3 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia komunikacyjne OC, Systemy bonus-malus
Motor insurance, Bonus-malus system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ubezpieczeniach komunikacyjnych OC i AC ubezpieczyciel, naliczając składkę bazową, może jedynie uwzględnić obserwowalne czynniki ryzyka, jak wiek i rejon zamieszkania kierowcy czy pojemność silnika. System zwyżek i zniżek pozwala uwzględnić w składce nieobserwowalne czynniki ryzyka. W pracy przedstawiono system bonus-malus wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Oceniono dynamikę zmian liczby polis w poszczególnych klasach zwyżkowych i zniżkowych w portfelach ubezpieczyciela za okres 3 lat.(abstrakt oryginalny)

In motor insurance (motor Tpl and Casco) an insurer calculating the base premium can take into account only observed risk factors such as age of a driver, his residence region or engine capacity. The systems of increases and discounts let take into account unobservable risk factors. In the paper the bonus-malus system of a chosen insurance company is presented. The dynamics of the number of policies in each increase/discount class in insurer's portfolio for the period of 3 years is presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Metody statystyczne. Teoria i zadania, red. Cz. Domański, UŁ, Łódź 2001.
  2. Raport Roczny Polskiej Izby Ubezpieczeń 2009 - Ubezpieczenia 2009.
  3. Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu