BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uścińska Gertruda (Institute of Labour and Social Studies, Warsaw, Poland; University of Warsaw)
Tytuł
Legal Aspects of the Individualisation of Social Rights - an Analysis on the International Level
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 1 (ang), s. 4-10, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Individualisation of Social Rights Social Rights : Individual or Derived?
Słowa kluczowe
Prawa obywatelskie, Źródła prawa, Prawo WE, Obywatelstwo UE
Civil Rights, Sources of law, European Community law, Citizenship of the European Union
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Assuming that the individualisation of social rights is tantamount to the process whereby the derived rights (les droites dérives) and the rights based on family relations and other personal links (marriage, partnership) are being replaced by the proper, direct and individual rights (les droites propres), it can be attested that both international legislation and the national legislations of the European countries display a fairly advanced level of individualisation. The process of individualisation of social rights needs to be understood as taking place through the modifications in the legal provisions that define the personal scope of social protection, provide the qualifying conditions for the entitlement to benefits as well as rules for their calculation and regulate other essential qualities of those benefits. The subject-matter of the process of individualisation of social rights is at the center of attention of a group of academic researchers and experts from numerous European countries. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Garlicki J. (2003), Polskie prawo konstytucyjne [Polish Constitutional Law], Warsaw.
 2. Jorens Y., Hajdu J. (2008), European Report 2007, the report prepared as a part of the trESS project (training and reporting on the European Social Security) coordinated by the University of Ghent. Ghent.
 3. Kerschen N. (2005), Towards Individualization of Social Rights in a European Perspective, Paris 2005 (publish in the special issue of the Polish Monthly Journal on "Social Policy" in 2005: The Future of Social Security System. Poland Compared with Europe).
 4. Kuźniar R. (2004), Prawa człowieka [Human Rights], Warsaw.
 5. MISSOC (2008), Social Security Programs Social protection in the EU Member States and the European Economic Area, European Commission.
 6. Morawska H., Zalewska H., Uścińska G., ed. (2005), Addenudum. Obliczenia porównawcze. Standardy zabezpieczenia społecznego [Addendum. Comparative Calculations. Social Security Standards], Warsaw: IPiSS.
 7. Pennings F. (1998), Introduction to European Social Security Law, Kluwer Law International.
 8. Świątkowski A. (2006), Karta Praw Społecznych Rady Europy [The Chart of Social Rights by the Council of Europe], Warsaw: C.H. Beck.
 9. Uścińska G. (2005a), Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie [European Standards of Social Security and the Contemporary Polish Solutions], Warsaw: IPiSS.
 10. Uścińska G. (2005b), Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze [Social Security Benefits in the International and Polish Legislation - A Comparative Study], Warsaw: IPiSS.
 11. Uścińska G., ed. (2005), Komentarz do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 marca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób prowadzących działalność na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie [Commentary to the (EC) Regulation 1408/71 from March 14, 1971 on Social Security Schemes for Workers, Self-employed Persons and Members of their Families Moving within the Community], Warsaw: MPS.
 12. Uścińska G. (2008), National report 2008. Poland, training and reporting on European Social Security (trESS), Warsaw.
 13. Uścińska G. (2009), Kierunki i tendencje rozwoju świadczeń z zabezpieczenia społecznego na przykładzie wspólnotowej koordynacji [Trends and directions in the development of social security benefits on the example of Community co-ordination], in: Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej [Unity in Diversity: Studies in labour law, social security and social policy], Warsaw: C.H. Beck.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu