BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaremba Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Obciążenia indeksów managed futures a zasadność ich wykorzystania w optymalizacji portfela inwestycyjnego - badanie symulacyjne
Investment Portfolio Optimization with Managed Futures
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 491-498, tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Portfel inwestycyjny, Fundusze inwestycyjne
Investment portfolio, Investment funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Fundusze managed futures zdobywają w ostatnich latach rosnącą popularność. Dobrowolność raportowania ich wyników do baz danych powoduje powstanie szeregu obciążeń, które zniekształcają obraz. Niniejszy artykuł składa się z dwóch części: przeglądu i charakterystyki różnego rodzaju obciążeń, które wpływają na informacje płynące z baz danych, oraz symulacji zasadności wykorzystania funduszy managed futures w optymalizacji portfela inwestycyjnego przy różnych poziomach wpływu obciążeń danych. Przeprowadzone analizy skłaniają do wniosków, że obciążenia indeksów i baz danych mogą istotnie rzutować na zasadność wykorzystania funduszy managed futures w budowie portfela, i powinny być traktowane jako przyczynek do dalszych badań.(abstrakt oryginalny)

Managed futures have recently become considerably popular among investment industry. However, freedom of performance reporting results in a series of biases which distort the managed futures performance in the eyes of investors. The paper consists of two parts: review of various biases that influence the reliability of the managed futures databases, and simulations of portfolio optimization with managed futures at varying level of influence of the biases. The analysis in the paper leads to the conclusion that the biases in managed futures performance data may seriously impact portfolio optimization decisions. The paper should be regarded as an introduction to a further discussion on this topic.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anson M., An Introduction to Core Topics in Alternative Investments, John Wiley & Sons Inc. Hoboken, New Jersey, USA 2009.
 2. Bhardwaj G., Gorton G.B., Rouwenhorst K.G., Fooling some of the people all of the time: The inefficient performance and persistence of commodity trading advisors, Yale ICF Working Paper no. 08-21, 2008.
 3. Brorsen B.W., Kidd W.V., Why have the returns to technical analysis decreased?, "Journal of Economics and Business" 2004, vol. 56.
 4. Brown S.J., Goetzmann W.N., Ibbotson R.G., Ross S.A., Survivorship bias in performance studies, "Review of Financial Studies" 1992, vol. 5, no. 4, s. 553-580.
 5. Capocci D., CTA Performance, Survivorship Bias and Dissolutional Frequencies, [w:] Commodity Trading Advisors. Risk, Performance Analysis and Selection, ed. G.N. Gregoriou, V.N. Karavas, F.S. Lhabitant, F. Rouah, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, USA 2004, s. 49.
 6. Center for International Securities and Derivatives Markets CISDM: The Benefits of Managed Futures: 2006 Update, Isenberg School of Management, University of Massachusetts, USA 2006, s. 65-80.
 7. Dittmar R.F., Nonlinear Pricing Kernels, Kurtosis Preference, and Evidence from the Cross Section of Equity Returns, "Journal of Finance " 2002, vol. 57.
 8. Edwards F., Park J., Do managed futures make good investments, "The Journal of Futures Markets" 1996, vol. 16, no. 5.
 9. Favre L., Galeano J., Mean-modified Value-at-Risk optimization with hedge funds, "The Journal of Alternative Investments" 2002, vol. 5, no. 2.
 10. Fung W., Hsieh D., The information content of performance track records: Investment style and survivorship bias in the historical returns of commodity trading advisors, "Journal of Portfolio Management 24" 1997, no. 1, s. 30-41.
 11. Fung W., Hsieh D.A., Benchmark of hedge fund performance, information content and measurement biases, Working Paper 2001.
 12. Harvey C.R., Siddique A., Conditional skewness in asset pricing tests, "Journal of Finance" 2000, vol. 55.
 13. Kraus A., Litzenberger R., Skewness preference and the value of risk assets, "Journal of Finance" 1976, vol. 31.
 14. McCarthy D., Schneeweis T., Spurgin R., Investment through CTAs: An alternative managed futures investment, "Journal of Derivatives" 1996, s. 36-47.
 15. Park J., Managed Futures as an Investment Asset, doctoral dissertation, Columbia University, 1995, za: Park J., Brown S., Goetzmann W., Performance benchmarks and survivorship bias for hedge fund and commodity trading advisors, "Hedge Fund News", http://www.hedgefundnews.com/news_n_info/article_detail.php?id=108 (22.07.2010).
 16. Sander B., Managed Futures. Erfolgreich Geld verdienen in steigenden und fallenden Markten, FinanzBuch Verlag GmbH, München 2008.
 17. Schneeweis T., Gupta R., Remillard J., CTA/Managed Futures Benchmarks. Performance and Review, [w:] The Handbook of Commodity Investing, ed. F.J. Fabozzi, R. Fuss, D.G. Kaiser, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, USA 2008, s. 277.
 18. Schneeweis T., Spurgin R., Potter M., Managed Futures and Hedge Fund Investment for Downside Equity Risk Management, [w:] The Handbook of Managed Futures: Performance, Evaluation and Analysis, ed. C.C. Peters, B. Warwick, McGraw Hill, New York, USA 1997.
 19. Schneeweis T., Spurgin R., Comparisons of commodity and managed futures benchmark indices, "Journal of Derivatives", 1997, http://cisdm.som.umass.edu/research/published.shtml (21.07.2010).
 20. Schwager J.D., Managed Trading: Myths and Truths, John Wiley & Sons, Inc., New York, USA 1996.
 21. Solnik B., McLeavey D., Alternative Investments, [w:] Derivatives and Alternative Investments, CFA Program Curriculum, vol. 6, CFA Institute, Pearson Custom Publishing, Boston, MA, USA 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu