BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gritsenko Vladimir (National Academy of Sciences of Ukraine), Witkowski Tadeusz (Warsaw University of Technology, Poland), Timashova Liana (National Academy of Sciences of Ukraine)
Tytuł
Intellectualization Problems of Virtual Enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 5, s. 3-11, tab., bibliogr. 13 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo wirtualne, Sztuczna inteligencja, Podejmowanie decyzji
Virtual enterprise, Artificial intelligence, Decision making
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowe podejścia do tworzenia przedsiębiorstw wirtualnych są rozpatrywane. Także nowe metody są przedstawione do intelektualizacji procesów zarządzania. Podstawowe koncepcje i narzędzia informatyczne są proponowane do realizacji systemów tej klasy. Przyszłość wirtualnych przedsiębiorstw jest ściśle związana z rozproszoną sztuczną inteligencją, tworzeniem baz wiedzy i nowych technologii informatycznych, które dają możliwość opracowania adaptacyjnych modeli zarządzania. Kombinacja technologii multi-agentowej i sieci komputerowych jest podstawową drogą do realizacji wirtualnych przedsiębiorstw i produkcji na globalnych rynkach.(abstrakt oryginalny)

New approaches for the creation of virtual enterprises are considered. New methods are proposed to intellectualize the processes of management. Basic concepts and information tools are suggested in order to realize systems of this class. The future of a virtual enterprise is tightly connected with distributed artificial intellect, knowledge base creation, and new information technologies that allow us to build adaptive models of management. The combination of multi-agent technology and computer networks is the fundamental way to connect virtual enterprises and global production.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Davidow, W., Malone, M., 1992, The virtual corporation: structuring and revitalizing the corporation for the 21 st century, Harper Collins College Publishers, New York: pp.
 2. Beccerra-Femandez, I., 2004, Knowledge Management. Pearson Education, w:: Beccerra-Femandez, I, Gonzalez, R., Sabherwal, R., Inc, New Jersey.
 3. Camarinha-Matos, L.M., 1998, Intelligent Systems for Manufacturing w: Camarinha-Matos, L.M., Afsarmanesh, H., Marik, V. (editors), Multi-agent systems and virtual organizations, Kluwer Academic Publishers, IFIP, vol. 130.
 4. Camarinha-Matos, L.M., 2001, Journal Future Generation Computer Systems (Elsevier), Vol. 17, №8, pp. 1009-1021.
 5. Faucheux, C, 1997, How virtual organizing is transforming management science, Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, New York: pp. 1154-1160.
 6. Guo, Q., Zhang, M., 2008, Research on Intelligent Manufacturing System Based on Multi-Agent, ICIRA 2008, Springer-Vehag Berlin Heidelberg: Part II, LNAI 5315, pp. 829-838.
 7. Michalewicz, Z., 2007, Adaptive Business Intelligence, w: Michalewicz, Z., Schmidt M., Michalewicz M., Chirac, C, Springer Berlin Heidelberg.
 8. Rabelo, R. 1994, Control and Dynamie Scheduling in Virtual Organization of Production Resources, w: Rabelo. R., Camarinha-Matos, L.M., IFIP Int. Conference on Evaluation of Production Management Methods, (21-24 Mar 1994), Porto Alegre, Brasil, IFIP Transactions B-19, North-Holland: pp. 141-150.
 9. Simon, H., 1997, Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations, 4th Ed. The Free Press, New York.
 10. Tимашoва Л.A., Tуp Л.П., Лeщeнкo BA. 2009, w: Мoдeли пpoeктиpoвания и упpавлeния лoгиcтикoй виpтуальнoгo пpeдпpиятия,, Kиeв, МHУЦИTи C : 113 c.
 11. Tимашoва Л A, 2009, Пpoблeмы интeллeктуализации cиcтeмы упpавлeния виpтуальным пpeдпpиятиeм, Kибepнeтика и вычиcлитeльная тeхника, Bып 156: C. 28-40.
 12. Witkowski T., Antczak A, Antczak P., 2008, ZastosowanieAdaptive Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym, w: Informatyka dla przyszłości (red. J Kisielnicki), WN Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, pp. 43-51.
 13. Witkowski T, Antczak P, Antczak A , 2009, Simulation Modeling and Analysis in Production and Logistics, International Journal of Factory Automation, Robotics and Soft Computing, Issue 2: pp. 26-34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu