BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielewska Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Podatek rolny w relacji do zasobów czynników wytwórczych gospodarstw rolniczych
Agricultural Tax versus Production Resources in Agricultural Farms
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 78, s. 197-208, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Podatek rolny, Gospodarstwa rolne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Wyniki badań
Agricultural tax, Arable farm, Farm Accountancy Data Network (FADN), Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie relacji kwoty podatku rolnego do wybranych kategorii zasobów czynników produkcji w gospodarstwach rolnych. Źródłowe dane empiryczne pochodziły z gospodarstw indywidualnych funkcjonujących w ramach systemu Farm Accountancy Data Network (FADN). Jednostką nadzorującą i obsługującą ten system jest Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ - PIB - Agencja Łącznikowa Polskiego FADN) w Warszawie. Badania przeprowadzono na podstawie danych empirycznych pochodzących z gospodarstw indywidualnych, położonych we wszystkich województwach w Polsce. Zbiorowość gospodarstw FADN jest próbą reprezentatywną, a wnioski wynikające z analizy można uogólniać na całą populację rolniczych gospodarstw towarowych. Pozyskiwane dane dotyczyły głównie podatku rolnego oraz prowadzonej działalności rolniczej gospodarstw towarowych2. Obliczono wskaźniki relacji podatku rolnego w stosunku do: powierzchni użytków rolnych (UR) ogółem, powierzchni UR własnych, liczby pełnozatrudnionych w gospodarstwie, wielkości kapitału własnego oraz krótkoterminowych aktywów finansowych. Okres badań obejmował lata 2004-2007. (fragment tekstu)

The paper presents relations between agricultural tax and chosen production resources in agricultural farms. The highest relation between agricultural tax and cropland area in 2006 recorded in all voivodships. The relationship between agricultural tax and possessed equity capital was comparatively low. Therefore, it could be ascertained that agriculture tax was relatively small tax burden for farmers and did not contribute to their activity production strategy. Most of farmers were against the implementation of income tax instead agriculture tax. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. CZUDEC A.: Wyposażenie w czynniki wytwórcze a konkurencyjność gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom X, zeszyt 3, Warszawa 2008.
  2. DZIEMIANOWICZ R., PRZYGODZKA R.: Zasady opodatkowania gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej i możliwości ich adaptacji w Polsce. Wieś i Rolnictwo, Nr 2 (131), Warszawa, 2006.
  3. MARSHALL A.: Principles of Economics. The Agents of Production. Land, Labor, Capital and Organization. MacMillan and co Ltd, London 1920.
  4. PODSTAWKA M.: Podstawy finansów. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
  5. SAY J.B.: An Economist in Troubled Times. Princeton University Press, Princeton 1997.
  6. WASILEWSKI M., GRUZIEL K.: Koncepcja i skutki finansowe wprowadzenia podatku dochodowego w gospodarstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 62, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu