BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wyposażenie i efektywność środków trwałych w gospodarstwach indywidualnych o różnych typach produkcyjnych
Equipment and Efficiency of Fixed Assets in Various Production Types of Farms
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 78, s. 223-235, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Efektywność gospodarowania, Środki trwałe, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Individual arable farms, Business efficiency, Fixed assets, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie zmian w wyposażeniu i efektywności wykorzystania rzeczowych aktywów trwałych, w powiązaniu z wynikami osiąganymi przez gospodarstwa indywidualne o różnych typach produkcji. Analizie poddano gospodarstwa indywidualne, objęte w latach 2002-2007 systemem FADN, w którym gospodarstwa grupowane są m.in. według typów rolniczych w zależności od prowadzonego kierunku produkcji. W polu obserwacji systemu FADN znajdują się gospodarstwa towarowe, mające zasadniczy udział w tworzeniu wartości dodanej rolnictwa, wytwarzające w danym rejonie lub kraju co najmniej 90% wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM). W bazie gromadzone są informacje według jednolitych zasad z reprezentacyjnej próby towarowych gospodarstw rolnych funkcjonujących na terenie UE. (fragment tekstu)

The paper presents changes of equipment and efficiency of fixed assets in relation to the financial outcomes of farms classified to various production types. The statistical base for the above analysis was the data from FADN system. Therefore analysed sample of farms was representative in aspect of production types in Poland. The research concerned farms which sold their production on the market. In this context the outcomes of analysis could lead to the improvements of farms' organization in various types. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GOLDMANN K., 2006: Odtwarzanie środków trwałych w polityce amortyzacyjnej. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  2. IWIN-GARZYŃSKA J., 2004: Kapitał amortyzacyjny a finansowanie inwestycji rzeczowych polskich przedsiębiorstw. [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Tom 1, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Nr 1042, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
  3. JAGIELSKA A., 2006: Syntetyczna analiza wskaźnikowa w ocenie efektywności gospodarowania środkami trwałymi. [w:] Współczesne problemy analizy ekonomicznej. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 1, Sopot.
  4. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w latach 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Praca zbiorowa Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB. Polski FADN, Warszawa.
  5. ZARZECKI D., 2006: Optymalizacja cyklu wymiany środków trwałych. [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Wydawnictwo ART-TEKST, Kraków-Zakopane.
  6. ZEGAR J.S., 1995: Gospodarstwa indywidualne na glebach słabych. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  7. ZEGAR J.S., 2008: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu