BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łopaciński Karol (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zastosowanie analiz wielowymiarowych OLAP w szacowaniu skuteczności kampanii promocyjnych w internecie
Application Of On-Line Analytical Processing (Olap) in Estimating Of Internet Promotion Effectiveness
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 192-207, rys., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Słowa kluczowe
Systemy OLAP, Formy promocji, Internet, Promocja
Online analytical processing (OLAP) systems, Promotion forms, Internet, Promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomiar skuteczności promocji internetowej przedsiębiorstwa wiąże się z ciągłą potrzebą gromadzenia i analizowania zróżnicowanych danych pochodzących z wielu źródeł. Szerokie możliwości integrowania zasobów informacyjnych, ich analizowania i przetwarzania dają różne narzędzia Business Intelligence oparte na hurtowni danych. Szczególnie użyteczne wydają się narzędzia OLAP (przetwarzania analitycznego on- -line) służące do przeprowadzania analiz wielowymiarowych na danych zgromadzonych w hurtowni. Wyniki analiz prezentowane są użytkownikom końcowym w formie kompleksowych zestawień, raportów i wizualizacji, które w czytelny i przejrzysty sposób obrazują przebieg i efekty dokonanych przez przedsiębiorstwo działań. Rozwiązania OLAP wykorzystywane są w wielu obszarach funkcjonowania współczesnej organizacji. W artykule przedstawiono kierunki wykorzystania analiz wielowymiarowych OLAP w zakresie szacowania przez przedsiębiorstwa efektów promocji internetowej.(abstrakt oryginalny)

Measuring effectiveness of the company's Internet promotion means a constant need of collecting and analysing various data coming from many sources. Business Intelligence tools lean on Data Warehouse offer wide opportunities of integrating, analysing and processing information resources. Especially useful are On-Line Analytical Processing tools which are designed for creating multidimensional analysis on diverse data from Data Warehouse. The results of the analysis are introduced as comprehensive breakdowns, reports and visualizations which clearly illustrate the course and the effects of company's actions. OLAP solutions are implemented in many fields of operation of contemporary organizations. However, the support in the field of Internet promotion and especially estimating its effects is a very new and rare topic. This article presents directions in implementing On- Line Analytical Processing tools in the field of estimating the effects of Internet promotion of companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Drzazga M., Systemy promocji przedsiębiorstw, Warszawa 2006.
 2. http://www.gemius.pl/pl/badania_traffic_metodologia.
 3. http://www.inwestycje.pl/it_ebiznes/emarketing/rynek_reklamy_internetowej__pnie_sie_w_gore;736 41;0.html.
 4. http://www.microstrategy.pl/OLAP/.
 5. Jarke M., Lenzerini M., Vassiliou Y., Vassiliadis P., Fundamentals of Data Warehouses, Spinger- Verlag, Berlin Heidelberg 2003.
 6. Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODDK, Gdańsk 2001.
 7. Majewski P., Czas na e-biznes, Helion, Gliwice 2007.
 8. Miłosz M., Muryjas P., Współczesne technologie informatyczne - obiektowość w informatyce, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2004.
 9. Nycz M., Techniki pozyskiwania wiedzy w hurtowni danych, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, t. II, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2009.
 10. Olszak C., Zięba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa 2007.
 11. Płoski Z., Słownik Encyklopedyczny - Informatyka, Wydawnictwo Europa, Wrocław 1999.
 12. Poe V., Klauer P., Brobst S., Tworzenie hurtowni danych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
 13. Raport strategiczny IAB Polska. Internet. Polska, Europa, Świat, Interactive Advertising Bureau Polska, Warszawa 2008.
 14. Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, PWN, Warszawa 2009.
 15. Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji marketingowych, PWN, Warszawa 2009a.
 16. Wiktor J.W., Promocja - system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu