BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierniak-Emerych Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Napora Piotr (NZOZ Wrocław Śródmieście)
Tytuł
Dobór form zatrudnienia w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
Choosing Forms of Employment at Non-public Health Service Institutions
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2010, nr 19, s. 25-37, bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe
Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Elastyczność zatrudnienia, Opieka zdrowotna
Health care institution, Flexible employment, Health care
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule, wskazując na przesłanki oraz tendencje zmian w obrębie doboru form zatrudnienia, w sposób szczególny przybliżono kwestię potrzeby rozpowszechniania niestandardowych (elastycznych) form zatrudnienia w organizacjach działających na rynku unijnym. Uwagę zwrócono przede wszystkim na powody wykorzystywania tych form w jednostkach służby zdrowia, w tym w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (NZOP).(abstrakt oryginalny)

The need to extend and disseminate flexible forms of employment is addressed, as it relates to organizations operating in the European Union's market. A special consideration was given to the motivation of flexible employment forms applied at Polish non-public health service organizations (NZOZ). The paper is based on empirical studies conducted on the sample of ten NZOZ providers in the region of Lower Silesia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki, dostępny w Internecie: http://www.leasing.org.pl/attachment/perspektywy.ppt
 2. Bąk D., Jagoda-Lenartowicz A., Jak zatrudnić pracownika, Wyd. IBiS, Wrocław 2004.
 3. Cierniak-Emerych A., Pietroń-Pyszczek A., Elastyczność w obszarze zatrudnienia a interesy pracowników, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 10.
 4. Cierniak-Emerych A., Pietroń-Pyszczek A., Elastyczność w obszarze zatrudnienia - optyka pracodawcy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2008, nr 5.
 5. Folfas R., Analiza porównawcza sytuacji na rynku pracy w Irlandii i we Francji w świetle jej prawnych determinantów, w: Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, red. G. Wrzeszcz-Kamińska, Wyd. WSH J-BiS, Wrocław 2009.
 6. http://www.abc.com.p1/problem/85/7, dostęp: 21 maja 2010 r.
 7. Kodeks pracy, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa-Kraków 2009.
 8. Lachiewicz S., Jarczyński J., Elastyczność zatrudnienia i organizacji czasu pracy a partycypacja pracownicza, w: Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, red. S. Rudolf, UŁ, Łódź, 2007.
 9. 9, Pathak R.C., Flexibilty - Thinking Shift for Organizational Excellence, "Global Journal of Flexible Systems Management" 2005, Vol. 6, No 3-4.
 10. Pauliński A., Nietypowe formy zatrudnienia. Elastyczność czy stabilizacja?, "Monitor Prawa Pracy" 2008, nr 2.
 11. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na prace w Polsce, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2003.
 12. Potencjał pracy przedsiębiorstwa, red. M. Gableta, AE Wrocław, Wrocław 2006, s. 55-61.
 13. Strzemińska H., Zarządzanie zasobami czasu pracy. Doświadczenia krajów europejskich, IPiSS, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu