BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myrczek Józef (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach), Rokita-Rogala Renata (Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach), Partyka Justyna (Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach)
Tytuł
Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw przez banki spółdzielcze w dobie kryzysu finansowego
Financing of SMEs by Cooperative Banks During the Crisis
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 5, s. 40-49, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Banki spółdzielcze, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa
Financial crisis, Cooperative banks, Small business, Financing enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie kryzysu finansowego, banki spółdzielcze lepiej niż banki komercyjne zaspokajają potrzeby sektora małych i średnich przedsiębiorstw, utrzymując systematyczny wzrost wielkości zaangażowania w ten sektor. Banki spółdzielcze odgrywają istotną rolę działając stabilizująco na gospodarkę, w znacznej mierze antycyklicznie. W czasie kryzysu finansowego, podmioty te odnotowują szybszy rozwój niż banki komercyjne. W okresie dobrej koniunktury gospodarczej, trend ten się odwraca, a tempo rozwoju bankowości komercyjnej zwykle jest większe niż bankowości spółdzielczej. Przed bankami spółdzielczymi występuje szereg zagrożeń, które mogą ograniczać wzrost udziału tych banków w sektorze bankowym.(abstrakt oryginalny)

Cooperative banking plays an important role in the european economy. They contribute to more sustainable banking. At the time of crisis they operate in anticyclic manner still providing financial services to their clients. The cooperatives fared better than shareholder banks during the economic crisis and worse when economy grows. The polish banking industry data for 2009-2013 years support that statement, especially while taking into account financing the SMEs. In front of co-operative banks have a variety of risks, which may limit the growth in the share of these banks in the banking sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.
 2. European Association od Co-operative Banks, Roadmap for Co-operative Banks, March 2014, na podstawie EACB key statistics, www.eacb.coop,
 3. Ferri G., Rersce G., 2012, Regulation and the Viability of Cooperative Banks, The Amazing Power of Cooperatives, Quebec International Summit od Cooperatives, s. 325-340.
 4. Gostomski E., 2012, Funkcjonowanie i znaczenie banków spółdzielczych w wybranych krajach europejskich, w: Szelągowska A., (red), Współczesna bankowość spółdzielcza, CeDeWu.pl, Warszawa, s. 53.
 5. Groenveld J.M., 2011, Morality and Integrity in Cooperative banking, Ethical Perspectives, Vol. 18, No. 4
 6. Jane A., Kotliński G., 2004, Bank i jego nowoczesna oferta - percepcja ze strony MSP w świetle badań, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1035, str. 81-93.
 7. Janc A. (red), 2010, Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 8. Kwaśniak W., Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Warszawa 9-10 września 2014 r., www.bs.net.
 9. 9 McCarrol IV, HabberfieldS., 2012, The outlook for Co-operative Banking in Europe 2012, Oliver Wyman.
 10. NEF Study, Cooperative banks: international evidence , Part of nef's Stakeholder Banks series, s.1.
 11. Pука I., Cichocka J. (red), 2012, Finanse w niestabilnym otoczeniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 12. Role of cooperative and savings banks In territorial cohesion, preliminary Draft Opinion ECO/371, European Economic and Social Committee, Brussels, Nov. 18th, 2014
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
 14. Szambelańczyk J., 2006, Banki Spółdzielcze w Polsce w procesie zmian systemowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
 15. Szambelańczyk J.,2009, Zjawiska kryzysowe na globalnym rynku finansowym a pozycja banków spółdzielczych i ich klientów w Polsce, wystąpienie na konferencji "Globalne Zjawiska kryzysowe a banki spółdzielcze" ZBP.
 16. Szambelańczyk J., 2011, Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, red. J. Szambelańczyk, SGH, Warszawa.
 17. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2009, Raport o sytuacji banków w 2008 roku, Warszawa.
 18. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2010, Raport o sytuacji banków w 2009 roku, Warszawa.
 19. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2011, Raport o sytuacji banków w 2010 roku, Warszawa.
 20. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2012, Raport o sytuacji banków w 2011 roku, Warszawa.
 21. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2013, Raport o sytuacji banków w 2012 roku, Warszawa.
 22. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2013, Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w trzech kwartałach 2013 roku, ze szczególnym uwzględnieniem banków o aktywach większych niż 500 min zł, Warszawa.
 23. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Informacja o sytuacji banków w okresie І-ІX 2013 г., Warszawa 2013.
 24. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2014, Raport o sytuacji banków w 2013 roku, Warszawa.
 25. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2015, Raport o sytuacji banków w 2014 roku, Warszawa.
 26. Wiśniewska M. (red), 2014, Banki w warunkach niestabilnej gospodarki, CedeWu.
 27. Wyman O. , 2014, Cooperative Banking, Marsh&McLennan, 2014.
 28. Zalcewicz A., 2012, The role of cooperative financial institutions in the global financial market with the exemple od cooperative savings and credit unions (spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe) and cooperative banks in Poland, The Amazing Power of Cooperatives, Quebec International Summit od Cooperatives, s. 61-72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu