BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Forfa Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
Cash Flow in the Management of Financial Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 78, s. 248-260, schemat, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Przepływy pieniężne
Enterprise finance, Enterprises financial management, Cash flows
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia przepływów pieniężnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Zaprezentowano zarys historyczny roli rachunku przepływów pieniężnych, za pomocą którego uzupełnia się obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa o podejście kasowe. W opracowaniu podkreślono również znaczenie analizy wskaźnikowej opartej na przepływach pieniężnych. (fragment tekstu)

The study presents the importance of cash flow in the management of financial enterprise. Cash flow is used for management of liquidity, bankruptcy prediction and credit risk assessment. The ratio analysis in research based on cash flow complements information about the financial situation and regards to cash approach. The traditional indexes calculated on the basis of data from the balance sheet and income statement do not provide complete information about the financial situation of the enterprise. This reflects from financial results which are considered as non-cash transactions, such as depreciation. Cash flow rules emphasized the importance of cash in a free market economy. The enterprise could generate the profit but due to the lack of liquidity it goes bankrupt. It is not mandatory for all enterprises to draw up the cash flow statement. For this reason, the analysis of cash flow is often ignored. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. DRATWIŃSKA B.: Rozwój sprawozdawczości finansowej w zakresie przepływu środków pieniężnych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Nr 48, SKwP, Warszawa 1999.
 2. GIACOMINO M., MIELKE N.I., DAVID E.: Cash flows: another approach to ratio analysis. Journal of Accountancy, March 1993.
 3. GOS W.: Przepływy pieniężne a wynik finansowy. Rachunkowość nr 11, 2008.
 4. GOS W.: Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 5. GOTTLIEB M.: Cash flow, sprawozdanie z przepływów gotówki. Instytut Przedsiębiorczości, Sopot 1993.
 6. GRZELAK K., KARMAŃSKA A.: Analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych. Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika, nr 4, kwiecień 1996.
 7. KIZIUKIEWICZ T.: Rachunkowość zarządcza. Ekspert Wydawnictwo Doradztwo, Wrocław 2009.
 8. ŁAGODZKI P.: Analiza finansowa firmy na podstawie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Tom XXXV, SKwP, Warszawa 1996.
 9. MAŚLANKA T.: Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 10. SIERPIŃSKA M, WĘDZKI D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 11. STOLOWY H., LEBAS M.J., Financial Accounting and Reporting: a global perspective. Thomson, 2nd edition, London 2006.
 12. ŚNIEŻEK E.: Jak czytać cash flow. FRRwP, Warszawa 1997.
 13. ŚNIEŻEK E.: Planowanie i analiza finansów w firmie - przewodnik po cash flow, cz. II, Rzeczpospolita, Presspublica Sp. z o.o., Warszawa 2004.
 14. ŚNIEŻEK E.: Skrócony rachunek przepływów pieniężnych. Rachunkowość - zamknięcie roku 2008, Redakcja i Wydawca Rachunkowości Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 15. ŚNIEŻEK E.: Sprawozdawczość przepływów pieniężnych - krytyczna ocena i propozycja modelu. Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 16. TURYNA J.: MSR 7. Rachunek przepływów pieniężnych. Difin, Warszawa 2008.
 17. VAUSE B.: Guide to Analysing Companies. Economist Books, 4th edition, 2005.
 18. WAŚNIEWSKI T., SKOCZYLAS W.: Cash flow w przedsiębiorstwie. Ustalenia i analiza. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 19. WĘDZKI D.: Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Rada Naukowa, Tom 15(71), SKwP, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu