BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyrkosz Joanna (Jagiellonian University), Żmuda Grzegorz (Jagiellonian University)
Tytuł
Total Participation in Project Management - Friend or Foe
Źródło
Management Business Innovation, 2009, vol. 5, s. 70-83, tab., aneksy, bibliogr. s. 78-79
Słowa kluczowe
Zachowania organizacyjne, Zarządzanie partycypacyjne, Eksperyment badawczy, Praca grupowa
Organisational behaviour, Participative management, Scientific experiment, Group work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opisanego poniżej badania jest zbadanie relacji pomiędzy preferowanym stylem zarządzania danej osoby (na skali partycypacyjny-autorytarny) a efektywnością pracy w projekcie oraz zadowoleniem uczestników. Eksperyment grupowy, polegający na pracy w symulowanym projekcie, pokazał, że preferencje osób badanych nie przekładały się na ich rzeczywiste zachowania. Zgodnie z przewidywaniami członkowie grup zarządzanych partycypacyjnie byli bardziej zadowoleni z wykonywanych zadań a ich nastrój po eksperymencie był lepszy niż grup zarządzanych autorytarnie. Członkowie grup zarządzanych autorytarnie byli mniej zadowoleni oraz zanotowali obniżenie nastroju. Wbrew oczekiwaniom nie zanotowano istotnych różnic pomiędzy efektywnością obu stylów zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to examine how one's preferred management style (participative or autocratic), influences project-group effectiveness and his or her job satisfaction. The group experiment simulating a project management task has shown that people's preferred management style did not reflect their actual behavior. As predicted, members of participative project groups were more satisfied with the task they performed, and reported a more positive mood after the experiment. Members of autocratic groups were less satisfied and reported a more negative mood after the experiment. Contrary to the hypothesis, no significant effects on effectiveness were observed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ben-Ner, A. & Jones, D.C. (1995). Employee participation, ownership and productivity: a theoretical framework. Industrial Relations, 34, pp. 532-554.
 2. Cheney, G., Straub, J., Speirs-Gleve, L., Stohl, C., DeGooyer, D., Jr., Whalen, S., Garvin - Doxas, K., & Carlone, D. (1998). Democracy, participation, and communication at work: A multidisciplinary review. In M E. Roloff (Ed.), Communication Yearbook21 (pp. 35-91). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 3. Csikszentmihalyi, M., & Rochberg-Halton E. (1981). The meaning of things. Cambridge: University Press.
 4. Coleman, P. T. (2004). Implicit Theories of Organizational Power and Priming Effects on Managerial Power-Sharing Decisions: An ExperimentalStudy. Journal of Applied Social Psychology, 34(2), pp. 297-321.
 5. Cooper, E. C. (2002). Communicating Your Participation at Work: an Exploration of Participation Types, Communication Behaviors, Organizational Commitment, and Satisfaction. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor Of Philosophy, Austin: University of Texas.
 6. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behaviour. New York: Plenum Press.
 7. Fiedler, F. E. (1964). A contingency model of leadership effectiveness. Advances in experimental social psychology, 1, pp. 149-190.
 8. Fiedler, F. E. (1978). Recent developments in research on contingency model. In L. Berkowitz (ed.) Group processes (pp. 209-226). New York: Academic Press.
 9. Fiedler, F. E., & Chemers, M. M. (1974). Leadership and effective management. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.
 10. Glew, D. J., O'Leary-Kelly, A. M, Griffin, R. W., &Van Fleet, D. D. (1995). Participation in Organizations: A Preview of the Issues and Proposed Framework for Future Analysis. Journal of Management, 21(3), pp. 395-421.
 11. Graham, B.S. & Titus, P.S. (1979). The amazing oversight: Total participation for productivity. New York : Amacom.
 12. Heller, F. (1971). Managerial Decision-Making: A Study of Leadership and Power Sharing among Senior Managers. London: Tavistock Publications.
 13. Heller, F., Pusic, E., Strauss, G., & Wilpert, B. (1998). Organizational participation: Myth and reality. Oxford: Oxford University Press.
 14. Hersey, P. & Blanchard, K. H. (1977). The Management of Organizational Behaviour 3e, Upper Saddle River. N. J.: Prentice Hall.
 15. Kelly, J. & Kelly, C. (1991) '"Them and us": socialpsychology and "the new industrial relations". British Journal of Industrial Relations, 29 (1), pp. 25-48.
 16. Kim, S. (2002). Participative Management and Job Satisfaction: Lessons for Management Leadership. Public Administration Review, 62 (2), pp. 231-241.
 17. Lewin, K., Lippitt, R. & White, R. (1939).Patterns of aggressive behavior in experimentally created "social climates". The journal of social psychology,10, pp. 271-299.
 18. Locke, E. A., & Schweiger, D. M. (1979). Participation in decision-making: One more look. [In:] B. M. Staw (Ed.). Research in organizational behavior 1 (pp. 265-339). Greenwich, CN: JAI Press.
 19. Magjuka, R. J. (1989) Participative Systems: towarda technology of design. Research in the Sociology of Organizations, 7, pp. 79-115.
 20. Mayer, J. D. & Gaschke, Y. (1988). The experience and meta-experience of mood. Journal of Personality and Social Psychology, 55, pp. 102-111.
 21. Miles, R. E (1965). Human Relations or Human Resources. Harvard Business Review, 43, pp. 148-163.
 22. Mitchell, T. (1996). Participation in Decision Making: Effects of Using One's Preferred Strategy on Task Performance and Attitudes. Journal of Social Behavior and Personality, 11 (3), pp. 531-546.
 23. Mendel, T. (2001). Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Poznań: Wydawnictwo AE.
 24. Mulder, M. (1977). The Daily Power Game. Leiden: Martinus Nijhoff.
 25. Stocki, R., & Bielecki, K. (2007). Cognitive aspects of participation: Evidence from three studies. Presentation for: International Association for the Economics of Participation, Mondragon University, 2006.
 26. Stocki, R., Prokopowicz, P., & Żmuda, G. (2008). Pełna partycypacja w zarządzaniu. Cracow: Wolters Kluwer.
 27. Summers, J. & Hyman, J. (2005). Employee Participation and Company Performance: A Review of the Literature. York: Joseph Rowntree Foundation.
 28. Tannenbaum, A.S. and Schmitt, W.H. (1958, March-April) How to choose a leadership pattern. Harvard Business Review, 36, pp. 95-101.
 29. Vaughan-Whitehead, D. (Ed.). (1995). Workers' Financial Participation. Geneva: International Labour Office.
 30. Vroom, V.H., & Jago, A.G. (1988). The new leadership: Managing participation in organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 31. Vroom, V. H., & Yetton, P. W. (1973). Leadership and decision-making. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
 32. Wagner, J. A. III. (1994). Participation's effects on performance and satisfaction: A reconsideration of research evidence. Academy of Management Review, 19, pp. 312-330.
 33. Wagner, J. A. III, Leana, C. R., Locke, E. A., & Schweiger, D. M. (1997). Cognitive and motivational frameworks in U.S. research on participation: a meta-analysis of primary effects. Journal of Organizational Behavior, 18, pp. 49-65.
 34. Weick, K. (1995). Sensemaking in Organizations. Sage Publications, Inc.
 35. Żmuda, G., Prokopowicz, P., Stocki, R. (submitted). Towards the Model of Total Participation Management: In Search of Wellbeing in a Participative Workplace. Reference: OBHRM- 08-10-000-1821. (Submitted for publication in Canadian Journal of Administrative Sciences in special issue on Positive Organizational Scholarship), October 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7318
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu