BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furmańska-Maruszak Agnieszka (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Placowe i pozapłacowe koszty pracy a decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorcy
Wage- and Non-wage Labour Costs Versus Employment Decisions of an Entrepreneur
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2010, nr 19, s. 39-51, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Koszty pracy, Elastyczność zatrudnienia, Ubezpieczenia społeczne, Popyt na pracę
Labour costs, Flexible employment, Social insurance, Labour demand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę kosztów pracy i ich roli w determinowaniu popytu na pracę. Decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorcy uzależnione są nie tylko od płac, ale także od kosztów pozapłacowych, kształtujących się pod wpływem wielu czynników instytucjonalnych. Z analizy wynika, że wysokie narzuty na pracę zniechęcają przedsiębiorców do zwiększania zatrudnienia. Dążąc do obniżenia kosztów pracy, przedsiębiorcy coraz chętniej stosują elastyczne formy zatrudnienia.(abstrakt oryginalny)

This paper analyses labour costs as an important determinant of labour demand. Hiring decisions of a company depend on wage costs and also on non-wage labour costs generated by social security contributions, employment protection legislation, minimum wage regulations, and the degree of unionization in a country. Consequently, the labour costs are not a pure market category, but depend also on a number of institutional factors. The study shows that high payroll taxation discourages entrepreneurs from employing more workers. Moreover, employers are more interested in introducing flexible forms of employment which helps them to reduce labour costs. This brings both economic and social consequences that have been presented in the paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borjas G.J., Labour Economics, McGraw-Hill Education, Singapur 2002.
 2. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 3. Chen Y., M. Fankę, Labour demand in Germany: An assessment of non-wage labour costs, "CESifo Working Paper" 2003, nr. 952.
 4. Furmańska-Maruszak A., Koszty pracy a zatrudnienie. Współczesne koncepcje a rzeczywistość, TNOiK, Toruń 2008.
 5. GUS, Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2008 r., Warszawa 2009.
 6. Jacukowicz Z., Koszt indywidualnych wynagrodzeń a szara strefa płac, "Polityka Społeczna" 2006, nr 8.
 7. Krajewska A., Obciążenia kosztów pracy składkami na ubezpieczenie społeczne. Porównania międzynarodowe i wnioski dla Polski, w: Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, red. nauk. A. Krajewska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.
 8. Kwiatkowski E., Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy, w: Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. nauk. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2003.
 9. M. Moszyński, Nietypowe formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec, TNOiK, Toruń 2004.
 10. Makowski K., Optymalne zatrudnienie a konkurencyjność, w: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, SGH, Warszawa 2000.
 11. OECD, Taxing wages 2005/06 [on-line], dostępny w Internecie: http://www.oecd. org/document/17/0,2340,en_2649_34533_38148433_l_l_l_l,00.html, dostęp: 12 maja 2010 r.
 12. OECD, Taxing wages 2007/08 [on-line], dostępny w Internecie: http://www.oecd. org/document/6/0,3343,en_2649_34533_42714758_l_l_l_l,00.html, dostęp: 12 maja 2010 r.
 13. Pierluigi В., Roma M., Labour costs and employment across euro area countries and sectors, European Central Bank, "Working Paper Series" 2008, nr 912.
 14. Szylko-Skoczny M., Problemy społeczne w sferze pracy, w: Polityka społeczna, red. nauk. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 15. Wiśniewski Z., Trendy rozwojowe popytu na pracę, w: System przepływu informacji o rynku pracy w Toruniu, red. nauk. Z. Wiśniewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu