BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uścińska Gertruda (Institute of Labour and Social Studies, Warsaw, Poland; University of Warsaw)
Tytuł
Social Rights in the Polish Social Security Scheme : the Scope of Individualisation
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 1 (ang), s. 34-40, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Individualisation of Social Rights Social Rights : Individual or Derived?
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo socjalne, Świadczenia socjalne, System opieki społecznej, Regulacje prawne
Social security, Social benefits, Social services system, Legal regulations
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Assuming that the individualisation of social rights amounts to the replacement of the derived rights (le droits derives) based on family relations, marriage or other personal links with the proper, individual rights (le droits propres), it can be stated that the social security legislation in the European context is characterized by a certain level of individualisation of social rights. It is a complex task to determine to what extent this individualization follows from a conscious strategy on the part of legislators and to what extent it is an effect of numerous transformations due to the social, economic and political changes influencing the social security models. In the legal doctrine there is a lack of any theoretical studies on the subject, which would definitely help to research and conceptualize this phenomenon. In the current legal framework some individual rights granted to a person as a human being can be identified, while some derived rights based on the fact of being a family member, a spouse or a child are also discernible. The balance between those two categories differs among national legislations; both types of rights are completing each other in order to ensure a system of coherent social protection within the social security scheme. The rights are exercised after the fulfillment of qualifying conditions stated in relevant legal provisions, among which also the family situation and personal context are inspected in order to determine the individual right to a benefit. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Garlicki L. (2003), Polskie prawo konstytucyjne [Polish consitutional law], Warsaw.
 2. Jończyk J. (2001), Prawo zabezpieczenia społecznego [Social security legislation].
 3. MGPiPS (2004), Raport przedstawiający wyniki debaty publicznej nad Programem racjonalizacji wydatków społecznych [The report on the rationalization of public expenditure], Warsaw.
 4. MPiPS (2009), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań [Flexicurity in Poland. A Report], The Department of Labour Market, Warsaw.
 5. Nitecki S. (2008), Prawo do wsparcia społecznego w polskim systemie prawnym [Social assitance rights in Polish law], Warsaw.
 6. Nitecki S. (2009), Świadczenia rodzinne. Procedura i tryb przyznawania [Family benefits. Procedures and entitlements], Wrocław: GASKOR.
 7. Sierpowska J. (2007), Ustawa o pomocy społecznej [The Act on Social Assistance], Warsaw: ABC Wolters Kluwer business.
 8. Świątkowski A.M. (2006), Karta Praw Społecznych Rady Europy, [European Charter of Social Rights], Warsaw: C.H. Beck.
 9. Uścińska G. (2005a), Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie [European standards of social security and contemporary Polish solutions], Warsaw: Institute of Labour and Social Studies.
 10. Uścińska G. (2005b), Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze [Social security benefits in international and Polish law. Comparative study], Warsaw: Institute of Labour and Social Studies.
 11. Uścińska G. (2008), Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości [Social Security in Poland. Problems to solve in near future], Warsaw: Institute of Labour and Social Studies.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu