BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łysik Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Mobilne strony www jako nowy element komunikacji marketingowej
Mobile Websites as a New Tool in Marketing Communication
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 208-217, rys., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Słowa kluczowe
World Wide Web (WWW), Technologie mobilne, Marketing mobilny, Urządzenia przenośne (PDA)
World Wide Web (WWW), Mobile technologies, Mobile marketing, Mobile devices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem tego artykułu jest prezentacja nowego narzędzia komunikacji marketingowej, czyli mobilnych witryn WWW. Autor stara się wskazać zalety takiego rozwiązania, a także możliwe obszary zastosowania i zwraca uwagę na zasady obowiązujące podczas tworzenia takich rozwiązań.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to present the idea of mobile websites as a new tool in marketing communication. The author also wants to point out the advantages of mobile websites possible areas of application and main guidelines while creating mobile website and mobile content.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnes S., Wireless digital advertising: Nature and implications, "International Journal of Advertising" 2002, s. 399-420.
 2. Chetan S., Herzog J., Melfi V., Mobile Advertising: Supercharge your Brand on the Exploding Wireless Market, John Wiley & Sons, Hoboken 2008.
 3. DeTienne K.B., Komunikacja elektroniczna, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 4. Drawbaugh K., Brands in the Balance: Meeting the Challenges to Commercial Identity, "Financial Times" Prentice Hall, London 2001.
 5. Dushinski K., The Mobile Marketing Handbook, CyberAge Books, Medford 2009.
 6. Fling B., Mobile Design and Development, O'Reilly Media 2009.
 7. Gupta M.P., Sahu G.P., Salil G., Assesing impact of mobile communication on organizations: a flexibility analysis, "Global Journal of Flexible Systems Management" 2009, s. 11-23.
 8. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 9. Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z., Inżynieria systemów informatycznych w gospodarce, PWE, Warszawa 2005.
 10. Łysik Ł., Zastosowanie technologii mobilnych w marketingu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1144, AE, Wrocław 2006.
 11. Mahatanankoon P., Wen H.J., Lim B., Consumer based m-commerce: exploring consumer perception of mobile application, "Computer Standards & Interfaces" 2005, s. 347-357.
 12. Mehta N., Mobile Web Development: Building Mobile Websites, SMS and MMS Messaging, Mobile Payments, and Automated Voice Call Systems with XHTML MP, WCSS, and mobile AJAX, Packt Publishing, Birmingham 2008.
 13. MMAglobal: MMA: Mobile marketing participation tripled in '06, http://www.fiercemobilecontent. com/story/mma-mobile-marketing-participation-tripled-in-06/2007-02-05, 2007.
 14. O'Connor J., Galvin E., Evans M., Electronic Marketing: Theory and Practice for Twenty-first Century, Pearson Education Ltd, 2004.
 15. Raport 1 - Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2008 roku, UKE, Warszawa, kwiecień 2009.
 16. Raport 2 - http://telepolis.pl/news.php?id=17144, marzec 2010.
 17. Raport 3 - Information Society Statistical Profiles 2009 - Europe, ITU, Genewa 2009.
 18. Raport 4 - Elektroniczna gospodarka w Polsce, red. M. Kraska, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
 19. Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa: instrumenty i metody, PWE, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu