BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prokopowicz Piotr (Jagiellonian University)
Tytuł
Trust Towards Managers, Perceived Managerial Responsibility and Individual Effectiveness: Exploring Organizational Outcomes of Trust Beliefs
Źródło
Management Business Innovation, 2009, vol. 5, s. 84-101, rys., tab., bibliogr. s. 99-101
Słowa kluczowe
Zaufanie organizacyjne, Budowanie zaufania, Odpowiedzialność
Organizational trust, Confidence building, Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaufanie to jedno z najbardziej użytecznych pojęć eksplanacyjnych w naukach o organizacji. Artykuł prezentuje i wyjaśnia stan współczesnej debaty psychologicznej na temat zaufania, poddaje weryfikacji Integracyjny Model Zaufania Organizacyjnego w naturalnym kontekście organizacyjnym, sugeruje postrzeganą odpowiedzialność jako dodatkowy warunek zaufania oraz analizuje możliwy wpływ, jaki zaufanie do menedżerów ma na zaangażowanie i poziom wykonania pracowników. Wyniki przedstawione w artykule sugerują, że pośród wszystkich antecedensów zaufania, postrzegana życzliwość i integralność moralna menedżerów wpływa najmocniej na zaufanie do nich, podczas gdy ich postrzegany poziom umiejętności wpływa najbardziej na zaangażowanie pracowników. W artykule zaproponowane zostaje wprowadzenie rozróżnienia między dwoma aspektami zaufania do menedżerów: ogólnodomenowym oraz domenospecyficznym. (abstrakt oryginalny)

Trust has become a very useful explanatory device in organizational science. This paper presents and clarifies the current psychological debate on trust, verifies the Integrative Model of Organizational Trust in the natural organizational setting, suggests perceived responsibility as additional trust antecedent and analyzes the possible influence that trust towards managers has on employee engagement and performance. The results imply that among trust antecedents, perceived managerial benevolence and integrity influence trust towards managers heavily, while perceived ability of managers has substantial impact on employee work engagement. The possibility of distinguishing domain-general trust and domain-specific confidence as separate aspects of trust is discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bateson, P. (1988). The Biological Evolution of Cooperation and Trust. In: D. Gambetta. (Ed.), Trust: Making a Breaking Cooperative Relations. Oxford: Blackwell, pp. 14-30.
 2. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, pp. 191-215.
 3. Bandura, A. (1992) Exercise of personal agency through the self-efficacy mechanisms. [In:] R. Schwarzer (Ed.), Self-efficacy: Thought control of action. Washington, DC: Hemisphere. Bandura, A. (1995). Self-Efficacy in Changing Societies. Cambridge University Press.
 4. Bromiley, P., Cummings, L. L. (1995). Transactions Costs in Organizations With Trust. [In:]: R. Bies, B. Sheppard, & R. Lewicki (Eds.), Research on negotiations in organizations. Greenwich, CT: JAI Press, pp. 219- 247.
 5. Cardona, P., Garcia-Lombardia, P. (2005). How to Develop Leadership Competencies. Madrid: Eunsa Ediciones.
 6. Cummings, L. L., Bromiley, P. (1996). The Organizational Trust Inventory (OTI): Development and Validation. In: R. Kramer & T. Tyler (Eds.), Trust in organizations. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 302-330.
 7. Davis, J.H., Schoorman, D., Mayer, R.C., Hoon Tan, H. (2000). The Trusted General Manager and Business Unit Performance: Empirical Evidence of a Competitive Advantage. Strategic Management Journal, Vol. 21, No. 5. (May, 2000), pp. 563-576.
 8. Dietz, G., Den Hartog, D.N. (2006). Measuring Trust Inside Organisations. Personnel Review,35:5, pp. 557-588.
 9. Costa, A.C., Roe, R.A., Taillieu, T. (2001). Trust Within Teams: The Relation With Performance Effectiveness. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10(3): pp. 225-244.
 10. Covey, S.M.R. (2006). The Speed of Trust. New York: Simon & Schuster.
 11. Cunningham, J.B., McGregor, J. (2000). Trust AndThe Design Of Work: Complementary Constructs In Satisfaction And Performance. Human Relations, 53:12, pp. 1575-91.
 12. Friedlander, F. (1970). The Primacy of Trust As a Facilitator Of Further Group Accomplishment. Journal of Applied Behavioral Science, 6, pp.387-400.
 13. Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity.New York: The Free Press.
 14. Gill, H., Boies, K., Finegan, J.E., McNally, J.(2005). Antecedents of Trust: Establishing a Boundary Condition for the Relation between Propensity to Trust and Intention to Trust. Journal of Business and Psychology, 19: 3, pp. 297-302.
 15. Glaeser, E.L., Laibson, D.I., Scheinkman, J.A., Soutter, C.L. (2000). Measuring Trust. Quarterly Journal of Economics, 115:3, pp. 811-846.
 16. Kiffin-Petersen, S. (2004). Trust: A Neglected Variable in Team Effectiveness Research. Journal of the Australian and New Zealand Academy of Management10:1, pp. 38-53.
 17. Levering, R. (2000). A Great Place to Work. What Makes Some Employers SoGood (And Most So Bad).New York: Random House.
 18. Luhmann, N. (1979). Trust.Chichester: John Wiley & Sons.
 19. Mayer, R.C., Davis, J.H, Schoorman., F.D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. Academy of Management Review, 20(3), pp. 709 - 734.
 20. Mayer, R.C., Gavin, M.B. (2005). Trust in Management and Performance: Who Minds the Shop While the Employees Watch the Boss? Academy of Management Journal48:5, pp. 874-888.
 21. McAllister, D. (1995). Affect- and Cognition-Based Trust As Foundations For Interpersonal Cooperation in Organizations. Academy of Management Journal, 38, pp. 24-59.
 22. McEvily, B., Perrone, V., Zaheer, A. (2003). Trust As an Organizing Principle. Organization Science,14:1, pp. 91-103.
 23. Miller, A.S., Mitamura, T. (2003). Are Surveys on Trust Trustworthy? Social Psychology Quarterly, 66:1, pp. 62-70.
 24. Novak, J. D., Cañas, A. J. (2008). The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them, Technical Report IHMC CmapTools 2006-01 Rev 01-2008, Florida Institute for Human and Machine Cognition,available at: http://cmap.ihmc.us/Publications/ ResearchPapers/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf
 25. Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B. (1989). A Second Generation Measure Of Organizational Citizenship Behavior.Indiana: Indiana University.
 26. Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Moorman, R., Fetter, R. (1990). Transformational Leader Behaviors And Their Effects On Followers' Trust In Leader, Satisfaction, And Organizational Citizenship Behaviors. Leadership Quarterly, 1, pp. 107-142.
 27. Robinson, S.L. (1996). Trust and Breach of the Psychological Contract. Administrative Science Quarterly,41, pp. 574-99.
 28. Roberts, K., O'Reilly, C. (1974). Failures in Upward Communication in Organizations: Three Possible Culprits. Academy of Management Journal,17, pp.205-215.
 29. Rotter, J.B. (1967). A New Scale for the Measurement of Interpersonal Trust. Journal of Personality, 35, pp. 651-665.
 30. Rotter, J.B. (1980). Interpersonal Trust, Trustworthiness, and Gullibility. American Psychologist35:1, pp. 1-7.
 31. Rousseau, D., Sitkin, S.B., Burt, R.S. Camerer,C. (1998). Not So Different After All: a Cross-Discipline View of Trust. Academy of Management Review, 23:3, pp. 393-404.
 32. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. (2003). Utrecht Work Engagement Scale: Version 1. In: Preliminary Manual, Occupational Health Psychology Unit, Utrecht University.
 33. Schaufeli, W.B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., Bakker, A.B., (2002). The Measurement of Engagement and Burnout: A Confirmative Analytic Approach. Journal of Happiness Studies3, pp. 71-92.
 34. Schoorman, F.D., Mayer, R.C., Davis, J.H. (2007). An Integrative Model of Organizational Trust: Past, Present and Future. Academy of Management Review, 32(2), pp. 344-354.
 35. Sitkin, S. B., Pablo, A. L. 1992. Reconceptualizing the Determinants of Risk Behavior. Academy of Management Review, 17, pp. 9-38.
 36. Smith, J., Barclay, D. (1997). The Effects of Organizational Differences and Trust on the Effectiveness of Selling Partner Relationships. Journal of Marketing, 61, pp.3-21.
 37. Stocki, R., Prokopowicz, P. Żmuda G. (2008). Pełna Partycypacja W Zarządzaniu. Tajemnica Sukcesu Najbardziej Wyjątkowych Firm Świata. Kraków: Oficyna.
 38. Sztompka, P. (1996). Trust and Emerging Democracy. Sociology, 11:1, pp. 37-62.
 39. Wojtyła, K. (1994). Osoba i Czyn oraz Inne Studia Antropologiczne. Lublin: TN KUL.
 40. Zand, D. E. (1972). Trust and Managerial Problem Solving. Administrative Science Quarterly, 17, pp. 229-239.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7318
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu