BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulikowski Konrad (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Zaangażowanie w pracę dla funkcjonowania przedsiębiorstwa
Work Engagement and the Functioning of the Company
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 5, s. 77-86, tab., bibliogr. 33 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Zaangażowanie pracowników, Efektywność pracy, Wyniki badań
Employees' engagement, Work effectiveness, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule postawiono dwa pytania badawcze: jak w świetle obecnej wiedzy rozumieć termin zaangażowanie w pracę oraz w jaki sposób zaangażowanie w pracę wiąże się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. W odpowiedzi na postawione pytania wskazano, iż zaangażowanie w pracę jest terminem wieloznacznym i brak obecnie jednej powszechnie przyjmowanej definicji tego terminu. Wydaje się jednak, iż zaangażowanie w pracę rozumiane jako przejawianie przez pracowników pozytywnych zachowań i przekonań odnoszących się do pracy, pozytywnie wiąże się z efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto w tekście wyróżniono indywidualne i organizacyjne czynniki mogące promować zaangażowanie wśród pracowników oraz podjęto próbę klaryfikacji terminu zaangażowanie w pracę. Tekst kończy podsumowanie zawierające dyskusję uzyskanych wyników oraz możliwe implikacje praktyczne dokonanych analiz.(abstrakt oryginalny)

In this article two main research's questions were presented. For first, according to current studies, how we can understand work engagement. Secondly, how work engagement is connected with company functioning. In response to these questions, author concludes that the work engagement is an ambiguous term and there is no commonly used and unified definition of it. It also seems that the work engagement, understood as a positive behaviours and beliefs of employees within the company, is positively linked with the enterprises overall performance. Furthermore, the text points up individual and organizational factors that may promote employee engagement. Moreover the author attempts to clarify work engagement concept. The text ends with a practical implications and discussion of the results.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fredrickson B.L., 2001, The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, pp.218-226.
 2. Bakker A. В., Bal M. P. 2010, Weekly work engagement and performance: A study among starting teachers, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, 1, pp. 189-206.
 3. Bakker, А. В., Albrecht, S. L, Leiter, M. P. 2011, Work engagement: Further reflections on the state of play. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20, 1, pp. 74-88.
 4. Baumruk, R. 2006, Why managers are crucial to increasing engagement: Identifying steps managers can take to engage their workforce, Strategic HR Review 52, pp. 24-27.
 5. Borkowska S. 2014, Rola zaangażowania pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2, 97, s.27-39.
 6. Britt T.W., Thomas J.L., Dawson C.R., 2006. Self-engagement magnifies the relationship between qualitative overload and performance in a training setting. Journal of Applied Social Psychology. 36, pp.2100-2114.
 7. Christian, M. S., Garza, A. S., Slaughter, J. Є. 2011, Work engagement: A quantitative review and test of its relations with task and contextual performance. Personnel Psychology, 64, pp. 89-136.
 8. Cropanzano, R., Mitchell, M.S. 2005, Social exchange theory: an interdisciplinary review, Journal of Management, 31,pp. 874-900.
 9. Fredrickson B.L.,2001, The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions.Amencan Psychologist, 56, pp. 218-226.
 10. Halbesleben J. R. В., Wheeler A. R., 2008, The relative roles of engagement and embeddedness in predicting job performance and intention to leave, Work and Stress, 22, pp. 242-256.
 11. Harrison, D. A., Newman, D. A., Roth, P. L. 2006, How important are job attitudes? Meta-analytic comparisons of integrative behavioral outcomes and time sequences. Academy of Management Journal, 49, pp. 305-325.
 12. Harter, J. K., Schmidt, F. L, Hayes, T. L. 2002. Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87, 2, pp.268-279.
 13. Jeung, C.W. 2011, The concept of employee engagement: a comprehensive review from a positive organizational behavior perspective, Performance Improvement Quarterly, 24,2, pp.49-69.
 14. Juchnowicz M. 2012, Zaangażowanie pracowników sposoby oceny i motywowania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: Warszawa.
 15. Kann, W. A. 1992, To Be Fully There: Psychological Presence at Work. Human Relations. 45,4, pp.321-349
 16. Langford, P. H. 2009, Measuring organisational climate and employee engagement: Evidence for a 7 Ps model of work practices and outcomes. Australian Journal of Psychology, 61, 4, pp. 185-198
 17. Macey, W. H., Schneider, B. 2008, The Meaning of Employee Engagement. Industrial and Organizational Psychology, 1, 1, pp. 3-30.
 18. Masłach, С. 2003. Job burnout: New directions in research and intervention. Current Directions in Psychological Science, 12, pp. 189-192.
 19. 19 Mercer 2015, Engaging Employees to Drive Global Business Success Insights from Mercer's What's Working ™ research http://www.slideshare.net/PingElizabeth/mercer-whats-working-research, data dostępu 18.01.2014.
 20. Newman, D. A., Harrison, D. A. 2008, Been there, bottled that: Are state and behavioral work engagement new and useful construct "wines"? Industrial and Organizational Psychology, 1, pp. 31-35.
 21. Pati, S. P. 2012, Development of a Measure of Employee Engagement. The Indian Journal of Industrial Relations, 48,1, pp.94-104.
 22. Saks, A. M., Gruman, J. 2014,What Do We Really Know About Employee Engagement? Human Resource Development Quarterly, 25, 2, pp. 155-182.
 23. Salanova M, Del Libano M, Llorens S, Schaufeli W.B. 2014, Engaged, workaholic, burned-out or just 9-to-5? Toward a typology of employee well-being. Stress Health 30,1,pp.71-81.
 24. Schaufeli W.B., Bakker A. B. 2010, Defining and measuring work engagement: Bringing clarity to the concept [in:] Work engagement : a handbook of essential theory and research (eds.) А. В Bakker, M. P. Leiter, Psychology Press: NY pp. 10-24.
 25. '25. Schaufeli, W. B. 2006, The Measurement of Work Engagement With a Short Questionnaire: A Cross-National Study, Educational and Psychological Measurement, 66,4, pp.701-716.
 26. Schaufeli, W. B, Tans, T. W., van Rhenen, W. 2008,Workaholism, Burnout, and Work Engagement: Three of a Kind or Three Different Kinds of Employee Well-being? Applied Psychology, 57, 2,1, pp.73-203.
 27. Sedlak & Sedlak 2015, Kwestionariusz badania zaangażowania w pracę, http://badaniahr.pl/ kwestionariuszbadaniazaangazowaniawprace, data dostępu 20.01.2014
 28. Shuck, В. 2011, Integrative Literature Review: Four Emerging Perspectives of Employee Engagement: An Integrative Literature Review, Human Resource Development Review, 10,3, pp. 304-328.
 29. Simpson, M. R. 2009, Engagement at work: a review of the literature. International Journal of Nursing Studies, 46, 7, pp. 1012-24.
 30. Soane, E., Truss, C., AIfes, K., Shantz, A., Rees, C, Gatenby, M. 2012, Development and application of a new measure of employee engagement: the ISA Engagement Scale. Human Resource Development International, 15, 5, pp.529-547.
 31. Sonnentag, S. 2003, Recovery, work engagement, and proactive behaviour: A new look at the interface between work and non-work. Journalof Applied Psychology, 88, pp. 518-528.
 32. Wollard, K.K., Shuck, M.B. 2011. Antecedents to Employee Engagement: A Structured Review of the Literature, Advances in Developing Human Resources, 13, pp. 429-446,
 33. Xanthopoulou D., Bakker А. В., Demerouti E., Schaufeli W. В., 2009, Work engagement and financial returns: A diary study on the role of job and personal resources, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82, pp. 183-200.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu