BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golinowska Stanisława (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych), Sowa Agnieszka (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Zdrowie i sprawność : przemiany w Polsce
Health Status and Functional Limitation : Changes in Poland
Źródło
Polityka Społeczna, 2012, nr 2 (tematyczny), s. 6-14, tab., wykr., bibliogr. 42 poz.
Tytuł własny numeru
Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Starzenie się społeczeństw, Stan zdrowia ludności, Procesy społeczne
Disabled people, Ageing of the population, Health status of the population, Social process
Uwagi
summ.
Abstrakt
Starzenie się i zmiany epidemiologiczne stanowią też poważne wyzwanie dla polityki społecznej. Występowanie chorób przewlekłych wymaga bowiem wsparcia socjalnego osób chorujących. Okresy występowania choroby ograniczają zdolność do pracy, a długie leczenie pochłania coraz więcej środków, szczególnie na leki, które przyjmuje się niekiedy do końca życia. Jako że chorobom przewlekłym towarzyszy niepełnosprawność, która często jest ich konsekwencją w starszym wieku, pojawiają się wraz ze wzrostem ich występowania także dodatkowe potrzeby w sferze opieki długoterminowej, obejmującej zarówno usługi medyczne, jak i usługi społeczne. Rodzinny model opieki nad osobami starszymi, który w Polsce ciągle dominuje, wyczerpuje swe możliwości. Potrzebne są także rozwiązania instytucjonalne z profesjonalnie przygotowaną i opłacaną kadrą. (fragment tekstu)

Social changes of the last two decades in Poland have an impact on many dimensions of life, including important elements of human capital such as health and daily living activity both functional and instrumental of the population. The article contains overview of available data and indicators on the health status, morbidity and disability. It presents changes in the level of functional and legal disability and aims at showing reasons of these trends. Functional disability is highlighted as a major challenges for the social and health policy in next few decades in the context of dynamic aging. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CBOS (2005), Czy Polacy niepokoją się o swoje zdrowie psychiczne?, Komunikat z badań, BS/116/2005.
 2. CBOS (2008), Polacy o niepokojach, zagrożeniach i oczekiwaniach dotyczących zdrowia psychicznego, Komunikat z badań, BS/105/2008.
 3. CDA (2010), The Disability Divide: The gap between what employees believe - and how they act - about the potential for an income-threatening disability, Consumer Disability Awareness Study in USA, http://www.disabled-world.com/pdf/cda-2010-consumer-disability-awareness-survey
 4. Czerwiński E. (2010), Dekada kości i stawów. Blaski i cienie, Niezależny dodatek tematyczny "Rzeczpospolitej" 2010, nr 5.
 5. GUS (2011), Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., Warszawa.
 6. Drygas W. (2012), Ograniczenia chorobowości i umieralności z powodu chorób układu krążenia, w: J. Szymborski, Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 7. EU Injury Database (2009), Injuries in the European Union. 2009 Report. Statistics Summary 2005-2007, Vienna, https://webgate.ec.europa.eu/idb/
 8. Eurostat (2007), Work related accidents, health problems and hazardous exposure - 2007 Labour Force Survey (hsw_apex).
 9. Eurofound (2012), Fifth European Working Conditions Survey, European Working Conditions Survey (EWCS 2010), Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 10. Fihel A. (2011), Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 11. Golinowska S., Sowa A., (2006), Health and morbidity in the accession countries. Country report Poland, http://shop.ceps/be/BookDetail.php?item_id=1415
 12. Golinowska S., Kocot E., Sowa A., Morecka Z. (2011), Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju. Spójność społeczna: aktywność-solidarnośćwsparcie, na podstawie ekspertyz przygotowanych na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 13. Golinowska S., Sowa A. (2012), Determinanty niepełnosprawności, w: S. Golinowska (red.), Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności, IPiSS, Warszawa, s. 66-95.
 14. Golinowska S. (2012), Definiowanie niepełnosprawności, w: Golinowska (red.), Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności, IPiSS, Warszawa, s. 29-46.
 15. GUS (2010), Wypadki przy pracy w 2009 r., Warszawa.
 16. GUS (20120, Warunki pracy w 2011 r., Warszawa.
 17. Karnafel W. (2010), Cukrzyca chorobą przewlekłą, ekspertyza przygotowana do Raportu Grupy Roboczej na rzecz innowacji w opiece zdrowotnej 2010. Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce, Warszawa.
 18. Kozierkiewicz A., Bochenek T., Gilewski D., Topór-Mądry R. (2011), Biała księga zwalczania raka jelita grubego i raka piersi w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, Ośrodek Analiz Uniwersyteckich UJ i Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Kraków.
 19. Latos-Bieleńska A., Materna-Kiryluk A., red. (2010), Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 2003-2004. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań.
 20. Lobo A., Launer L.J., Fratiglioni L., Andersen K., Di Carlo A., Breteler M.M. (2000), Prevalence of dementia and major subtypes in Europe: A collaborative study of population-based cohorts, Neurologic Diseases in the Elderly Research Group. "Neurology" 2000, No 54 (11 Suppl 5), s. 4-9.
 21. Ministerstwo Zdrowia i PZH (2007), Narodowy program zdrowia 2007-2015, Warszawa.
 22. Ministerstwo Zdrowia (2009), Program badań przesiewowych w Polsce na lata 2009-2014, Warszawa.
 23. Okólski M. (2004), Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 24. Ostrowska A. (2012), Zdrowie i zachowania zdrowotne Polaków na początku XXI wieku, w: P. Sztompka (red.).
 25. Pilonis H. (2010), Epidemia otyłości u dzieci, "Służba Zdrowia" nr 51-58.
 26. Prince M., Jackson J. (eds.) (2009), World Alzheimer Report 2009, Alzheimer's Disease International, London.
 27. Santa M., Allemania C., Santaquilanib M., Knijnb A., Marchesia F., Capocacciac R. (2009), "European Journal of Cancer" nr 45, s. 931-991.
 28. Sethi D., Racioppi F., Baumgarten I. and Vida P. (2006), Injuries and violence in Europe: why they matter and what can be done, Violence and Injury Prevention, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.
 29. Sowa A. (2011), Who's left behind? Social Dimensions of Health Transition and Utilization of Medical Care in Poland, Boekenplan, Maastricht.
 30. Topór-Mądry R. (2011), Choroby przewlekłe. Obciążenia, jakość życia i konsekwencje ekonomiczne, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zrządzanie" nr 1, s. 25-29.
 31. UN European Commission for Europe (2010), Statistics of Road Traffic Accidents in Europe and North America, Geneva.
 32. Wciórka B., Wciórka J. (2005), Sondaż opinii publicznej -"czy Polacy niepokoją się o swoje zdrowie psychiczne?, "Postępy Psychiatrii i Neurologii" nr 14(4), s. 305-317.
 33. White (2011), The State of Man's Health in Europe, Directorate General for Health and Consumers, European Commission.
 34. WHO and the World Bank (2004), World report on road traffic injury prevention, Geneva.
 35. WHO (2007), Children's health and environment in Europa: a baseline assessment edited by D. Dalbokova, M. Krzyżanowski, S. Lloyd, Copenhagen.
 36. WHO (2008), Global burden of diseases, Geneva.
 37. WHO (2009), Global Status Report on Road Safety. Time for Action, Geneva.
 38. WHO Europe (2009), European status report on road safety. Towards safer roads and healthier transport choices, Copenhagen.
 39. WHO (2011), World Report on Disability, Geneva.
 40. WHO (2011), Noncommunicable diseases country profiles 2011, Geneva.
 41. WHO (2012), European health for all database (HFA-DB), WHO Regional Office for Europe, updated maj 2012 [dostęp 5.06.2012].
 42. Zatoński W., Mańczuk M., Sułkowska U. (2008), Closing the health gap in European Union, www.hem.waw.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu