BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębkowski Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP a podatek VAT
Obligations of the Employer in Scope of Occupational Safety and Health and VAT Tax
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 4(17), s. 99-109, przypisy
Słowa kluczowe
Prawo, Regulacje prawne, Prawo pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Obowiązki pracodawcy, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Law, Legal regulations, Labour law, Health and safety at work, Employer obligations, Value Added Tax (VAT)
Abstrakt
W art. 66 pkt 1 Konstytucji RP wymieniona została zasada, zgodnie z którą każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. Norma ta stanowi regułę z zakresu ekonomicznych praw człowieka, a także zadań i obowiązków państwa w dziedzinie pracy. Dotyczy ona bardzo ważnych społecznie kwestii, bowiem obejmuje prawo zatrudnionych do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wykonywanie pracy może nieść ze sobą ryzyko dla zdrowia i życia pracujących. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera z jednej strony organizacja warunków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy, z drugiej zaś odpowiednie przygotowanie i przeszkolenie pracowników w tym zakresie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Skrzydło, LEX Komentarz do art.66 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. IV, Zakamycze 2002.
  2. U. Jackowiak, M. Piankowski, J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki, LEX Komentarz do art. 94 kodeksu pracy. Kodeks pracy z komentarzem, wyd. IV, Fundacja Gospodarcza 2004.
  3. U. Jackowiak, M. Piankowski, J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki, LEX Komentarz do art. 207 § 1 kodeksu pracy. Kodeks pracy z komentarzem, wyd. IV, Fundacja Gospodarcza 2004.
  4. T. Michalik, VAT. Komentarz, Warszawa 2007, s. 109.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu