BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madyda Aneta (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Wspomaganie decyzji w zarządzaniu ryzykiem przedsięwzięć budowlanych
Support of Decisions in the Risk Management of Construction Projects
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 235-242, rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Inwestycje budowlane, Komputerowe wspomaganie decyzji
Risk management, Construction investments, Computer aided decision making
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W referacie przedstawiono problematykę podejmowania decyzji w zarządzaniu ryzykiem dla przedsięwzięć budowlanych. Stworzenie odpowiedniej struktury informatycznej może usprawnić zarządzanie ryzykiem podczas realizacji przedsięwzięcia.(abstrakt oryginalny)

The article presents the problems of taking decisions in risk management for construction projects. Creating a suitable IT structure can facilitate the risk management during the project realization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dytczak M., Ginda G., Jastrząbek B., Rozmyte programowanie liniowe we wspomaganiu decyzji w budownictwie, gospodarce przestrzennej i komunalnej, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, t. I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010.
  2. Dziworska K., Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
  3. Herman A., Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, J.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2001.
  4. Kaczmarek B., Skadłubowicz I., Ryzyko w działalności współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2005.
  5. Madyda A., Dziennik ryzyka przedsięwzięć budowlanych - zarys komputerowego wspomagania zarządzania ryzykiem, [w:] Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - zarządzanie ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego, red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2009.
  6. Siewiera A., Metody zarządzania ryzykiem inwestycji, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Teoria i praktyka, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Szczecin 2006.
  7. Urbańczyk E., Szczęsna-Urbaniak A., Identyfikacja ryzyka jako podstawa funkcjonowania przedsiębiorstwa, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Teoria i praktyka, t. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 378, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 43, Szczecin 2004.
  8. Wawiernia A., Kryteria podejmowania decyzji gospodarczych przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i ryzyka, [w:] Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, Nowoczesność przemysłu i usług, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice 2009.
  9. Zachorowska A., Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu