BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawełoszek-Korek Ilona (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Źródła wiedzy w pracy mobilnej i wybrane problemy ich wykorzystania
Knowledge Sources in Mobile Work and Selected Problems of their Usage
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 252-262, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Słowa kluczowe
Dostęp do informacji, Praca, Praca w domu, Wiedza, Źródła informacji, Pracownicy wiedzy
Access to information, Labour, Homeworking, Knowledge, Information source, Knowledge workers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie zmienia się pojęcie miejsca pracy - ludzie spędzają coraz większą ilość czasu poza fizycznymi granicami przedsiębiorstwa, często pracując w sposób mobilny, z klientami lub partnerami biznesowymi z innych organizacji. W efekcie pracownicy mają coraz mniej możliwości interakcji "twarzą w twarz" ze swoimi kolegami z pracy. W artykule opisano problemy dostępu do źródeł wiedzy w pracy mobilnej, zdiagnozowane za pomocą badań ankietowych i wywiadów kwestionariuszowych przeprowadzonych w grupie 78 pracowników mobilnych różnych branż. Zasugerowano także rozwiązania technologiczne, które mogą poprawić dostęp do wiedzy.(abstrakt oryginalny)

The concept of workplace is changing - people spend more and more time outside physical boundaries of their companies. Often they work in a mobile way, meeting customers and business partners from other organizations at different locations. In consequence the workers have less time to interact face to face with their colleagues. The paper presents problems of accessing knowledge resources in mobile work, that have been revealed by research conducted among 78 mobile workers of different branches. The solutions for some of the identified problems have been also suggested.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andriessen E.J.H., Vartiainen M., Mobile Virtual Work A New Paradigm?, Springer, Berlin- -Heidelberg 2006.
 2. Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Drucker P.F., Post-Capitalist Society, Butterworth Heinemann 1993.
 4. Drucker P.F., They're not employees, they're people, "Harvard Business Review", February 2002, s. 70-77.
 5. ECaTT Final Report, Benchmarking Progress on New Ways of Working and New Forms of Business Across Europe 2000, http://www.ecatt.com (01.2010).
 6. Evans C., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 7. McAfee A., Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration, "MIT Sloan Management Review" 2006, vol. 47, no. 3.
 8. Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge Creating Company, Oxford University Press 1995.
 9. Pawełoszek-Korek I., Technologie mobilne w dostarczaniu wiedzy, seria: Monografie nr 161, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 10. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, AE, Wrocław 2005.
 11. Richman A., Noble K., Johnson A., When the workplace is many places. The extent and nature of off- -site work today, Watertown, MA: WFD Consulting Inc. 2002.
 12. www.foaf-project.org (02.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu