BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roliński Marcin
Tytuł
Z problematyki zasad ochrony środowiska
Environment Protection Rules
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2014, t. 21, s. 145-155
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Prawo ochrony środowiska, Rozwój zrównoważony
Environmental protection, Environmental law, Sustainable development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawową i najważniejszą zasadą prawa UE i krajowego prawa ochrony środowiska jest zasada zrównoważonego rozwoju, której poświęcono szczególną uwagę w artykule. Omówiono również dwie zasady, które są z nią związane: zasadę dobrego sąsiedztwa i zasadę związane z zakazem używania prawa do środowiska w sposób ograniczający prawa innych podmiotów.

In the article the author presents the problems of rules in environment protection. The author has analyzed the legal problems concerning rules of protection. Currently the environmental rules are regulated primarily at the Environmental Protection Act. The basic principles are for example: principle of sustainable development, polluter pays principle and principle of access to information base. One of the key principles is the rule of sustainable development. It is also a system's principle included in Constitution of Poland. European Union shall put this rule into effect.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Ciechanowicz, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 1999, s. 12.
 2. G. Grabowski, Człowiek i środowisko w prawie międzynarodowym, "Państwo i Prawo" 1996, nr 1, s. 7.
 3. J. Boć, E. Sarnborska-Boć, Ochrona środowiska. Źródła, Wrocław 1994, s. 101 i n.
 4. L. Mering, Ochrona środowiska w prawie wspólnotowym i w prawie polskim, Sopot 1999, s. 83 i n.
 5. J. Łukasiewicz, Aksjologiczne podstawy koncepcji przeobrażeń administracji publicznej, [w:] Reformy administracji publicznej, Przemyśl 1997, s. 121.
 6. J. Majka, Filozofia społeczna, Warszawa 1982, s. 171.
 7. A. Grzegorczyk, Etyka w doświadczeniach wewnętrznych, Warszawa 1989, s. 323 i n.
 8. J. Regulski, Nowy ustrój, nowe szanse, nowe problemy, [w:] Podstawowe wartości i założenia reformy ustrojowej w Polsce, Warszawa 1998, s. 5.
 9. L. Gardjan-Kawa, Nowe prawo ochrony środowiska w Polsce, Przemyśl 2003, s. 48-49.
 10. J. Jendrośka (red.), Ustawa - Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wrocław 2001, s. 94.
 11. K. Gruszecki, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Wrocław 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.21.0.145
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu