BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bors Michał
Tytuł
Wywłaszczenie pośrednie i postępujące a ochrona inwestora w świetle międzynarodowego prawa inwestycyjnego
Indirect and Creeping Expropriation and Investor's Protection Under International Investment Law
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2014, t. 21, s. 181-203
Słowa kluczowe
Prawo międzynarodowe, Inwestycje, Ochrona interesów akcjonariuszy, Wywłaszczenie
International law, Investment, Protection of shareholders, Expropriation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawienie problemów związanych z wywłaszczeniem w prawie międzynarodowym inwestycyjnym wymaga omówienia kilku istotnych zagadnień. Przede wszystkim należy określić pojęcie samego wywłaszczenia, następnie dokonać przeglądu traktatów inwestycyjnych zawierających klauzule wywłaszczeniowe, gdzie ze względu na brak jednolitej definicji wywłaszczenia funkcjonuje kilka definicji równoznacznych. Kolejno omówione zostanie pojęcie samego wywłaszczenia pośredniego oraz wywłaszczenia postępującego, z uwzględnieniem istniejącego w tym zakresie orzecznictwa sądów i międzynarodowych organów arbitrażowych. W artykule podjęta zostanie próba wskazania kryteriów, jakie muszą być spełnione dla uznania legalności wywłaszczenia. (fragment tekstu)

Respect for the rights of an investor's ownership is one of the most important elements to be taken into account by an investor when deciding whether to launch an investment project in a third country. The purpose of this article is to discuss issues related to the institution of indirect and creeping expropriation in international investment law and to provide legal differences between these two institutions. In the following text, reference is made to the concept of direct expropriation known under domestic law, presenting differences about indirect and creeping expropriation, which are both unknown in Polish civil law. Differentiation of expropriation clauses shall require the presentation of how these institutions developed in public international law in the period after the World War II. The text analyses clauses present in international investment law contained in the universal treaties, regional treaties, agreements, multilateral agreements, as well as in bilateral investment treaties. The article presents the current law cases of international arbitration tribunals that have developed criteria that should be met to interpret state actions as indirect and creeping expropriation. In some cases, intervention by the state in the investor's property is allowed for the purposes of economic regulation and is justified due to the public good or public welfare. The final part of the article discusses the category of such actions taken by the host country, known as the regulatory measures. These actions, under certain conditions, may be legal and carry no obligation to compensate.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ch. Schreuer, The Concept of Expropriation under the ETC and other Investment Protection Treaties, 2005,www.univie.ac.at/intlaw/pdf/csunpublpaper_3.pdf, s. 2.
 2. M. Świątkowski, Naruszenie przez państwo umowy z inwestorem zagranicznym w świetle traktatów inwestycyjnych,Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 196.
 3. Organization on the Economic Cooperation and Development, Indirect Expropriation and the right to regulate in International Investment Law, Working Papers On International Investment, wrzesień 2004, nr 4, s. 2.
 4. M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 339.
 5. G. Domański, M. Świątkowski, Wpływ międzynarodowych traktatów o ochronie inwestycji na sytuację Polski. Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, pr. zbior., Warszawa 2012, s. 73.
 6. L. B Sohn, R. R. Baxter, Responsibility of States for Injuries to the Economic Interests of Aliens, 55 "American Journal of International Law" 1961, t. 3, nr 54, s. 545, 533.
 7. A. Lowenfeld, International Economic Law, Oxford University Press, Oxford 2008, s. 480.
 8. G. C. Christie, What Constitutes a Taking of Property Under International Law, "British Yearbook of International Law" 1962, t. 38 , s. 307-310.
 9. A. Reinsch, Standards of Investment Protection, Oxford University Press, Oxford 2008, s. 160.
 10. W. M. Reisman, R. D. Sloane, Indirect Expropriation and its Valuation in the BIT Generation, Faculty Scholarship Series, 2004, http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1002/, s. 123-125.
 11. R. Higgins, The Taking of Property by the State: Recent Developments in International Law, Recueil des Cours t. 176, 1982, s. 331.
 12. I. Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 509.
 13. M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press, Cambridge 1994, s. 283.
 14. R. Dolzer, Indirect Expropriation: New Developments?, 11 N.Y.U, "Environmental Law Journal" 2002, s. 64-93.
 15. M. Domke, Foreign Nationalizations: Some Aspects of Contemporary International Law, 1961, "American Journal of International Law" 1961, t. 55, s. 588.
 16. S. H. Nikiema, Best Practices Indirect Expropriation, marzec 2012, The International Institute for Sustainable Development, s. 21, www.iisd.org.
 17. R. Dolzer, M. Stevens, Bilateral Investment Treaties, Kluwer Law International, The Hague 1995, s. 99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.21.0.181
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu