BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sidor Gabriela
Tytuł
Zatrzymanie osoby przez kapitana statku morskiego
The Detention Used by the Captain of a Ship
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2014, t. 21, s. 205-221
Słowa kluczowe
Kodeks morski, Prawo
Maritime Code, Law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przeprowadzenie analizy uprawnień i funkcji przysługujących kapitanowi statku morskiego w realizacji prawa zatrzymania osoby. Na początku rozważań dotyczących uprawnień kapitana statku morskiego na gruncie obowiązującego kodeksu morskiego, w zakresie zatrzymania osoby, niezbędne jest przedstawienie kwestii terminologicznych i zagadnień ogólnych związanych z prawem morskim i kodeksem morskim, zwłaszcza że jest to dziedzina obszerna, wyodrębniona z całości systemu prawa (samodzielna), a zarazem mało znana szerokim kręgom prawników. (fragment tekstu)

Many works depicting the problems of detaining a person under the provisions of the Criminal Procedure Code can be found in Polish literature, but there appears to be a complete lack of studies relating to the powers of the captain of the ship in this area. The aim of the article is to present the sense of detention in the context of model powers and public functions of a captain of a ship regarding a detention of a person taking into consideration the maritime law, particularly the Maritime Code. It was essential to quote the basic concepts of maritime law, to define the concept and the legal nature of the detention and the conditions for applying the measure by the captain of a ship, as well as his legal status. Due to recent changes in the Maritime Code, it became necessary to provide a brief historical trait of maritime law in Poland, especially in the current Art. 68 and 72 of the Maritime Code. Next, reference is made to issues related to Polish Criminal Jurisdiction, which clearly defines the powers of the captain of the vessel. Turning to the merits of the analysis, it looks at the captain`s powers of detaining a person in relation to the types of detention codified in the Code of Criminal Procedure and other laws.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Matysik, Podręcznik prawa morskiego, PWN, Warszawa 1979, s. 9-11;
  2. S. Matysik, Prawo morskie. Zarys systemu, t. I, Ossolineum, Wrocław 1971, t. II, Ossolineum, Wrocław 1973.
  3. M. Mozgawa, M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny, Oficyna, Poznań 2007.
  4. J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks karny część ogólna. Komentarz, WKP, 2012;
  5. A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo LEX, 2010,.
  6. A . Zoll (red.), Kodeks karny - część ogólna. Komentarz, t. I do art. 1-116 k.k., Wyd. Zakamycze, Kraków 2004.
  7. M. Mazur Kodeks postępowania karnego. Komentarz, pr. zbior. pod red. M. Mazura, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1976, s. 281.
  8. L. Paprzycki [w:] J. Grajewski, L. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego Komentarz, t. I, Komentarz do art. 1-424, wyd. III, LEX 2013.
  9. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków 2003, wyd. III.
  10. P. Hofmański (red.), Komentarz do art. 1-296 kpk, t. I, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.21.0.205
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu