BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik Agnieszka
Tytuł
Przejęcie odwrotne i jego wpływ na sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
Reverse Acquisition and Its Influence on the Financial Statement of Entity
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2014, t. 21, s. 239-247
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość, Fuzje i przejęcia, Przejęcie przedsiębiorstwa
Financial statements, Financial reporting, Accounting, Mergers and acquisitions, Corporate acquisitions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja kategorii przejęcia odwrotnego na gruncie rachunkowości, wpływu tej kategorii na kształt sprawozdania finansowego podmiotu powstałego w wyniku finalizacji przejęcia odwrotnego oraz faktycznego sposobu funkcjonowania przejęć odwrotnych w praktyce gospodarczej. (fragment tekstu)

The goal of this article is to present as follows: - a category of reverse acquisition on the background of accountancy, - influence of reverse acquisition on shape and structure of financial statement of entity that was created as a result of reverse acquisition transaction, - the way of operating of reverse acquisition in business practice. The reverse acquisition is a term that is used only in the field of International Accounting Standards and Generally Accepted Accounting Principles. It concerns a situation when domination of acquirer's profits over acquiree's profits is not obvious. Classification of acquisition transaction as a reverse acquisition transaction gives very significant accounting results and causes big change in the financial statement prepared according to the International Accounting Standards against one prepared according to the National Accounting Standards. That is especially impartment during goodwill calculation. On the other hand, this distinction is unimportant for the law site of the transaction. The correct recognition of the nature of acquisition transaction is quite methodologically difficult, so it may need an error correction after transaction closing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Epstein, R. Nach, S. Bragg, Wiley GAAP 2010: Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles, John Wiley and Sons, New Jersey 2009, s. 702.
  2. M. Janowicz, Przejęcie odwrotne - wybrane zagadnienia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 668, s. 135.
  3. A. Pierce, N. Brennan, Principles and Practice of Group Accounts: A European Perspective, Thompson Learning, London 2003, s. 355.
  4. T. Jezierski, Połączenie odwrotne spółek kapitałowych w aspekcie prawa handlowego i podatkowego, "Monitor Podatkowy" 2008, nr 9.
  5. M. Osiecki, M. Przasnyski, Nie każde przejęcie buduje wartość, www.stockwatcg.pl, publikacja z 15.09.2010, dostęp z 07.07.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.21.0.239
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu