BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolak Grzegorz (Sąd Rejonowy w Stalowej Woli; Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli)
Tytuł
Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem z art. 32 ustawy o związkach zawodowych
Special Protection against Termination of the Employment Relationship as Provided by the Article 32 of the Act on Trade Unions
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2015, nr 5, s. 25-31, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Związki zawodowe, Umowa o pracę, Zwolnienie pracownika, Stosunek pracy, Regulacje prawne
Trade unions, Employment contract, Dismissal, Legal employment relation, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor omawia budzące wątpliwości w doktrynie i judykaturze kwestie dotyczące szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem, jaka przysługuje działaczom związkowym z mocy art. 32 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Między innymi podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku rozwiązania organizacji związkowej przypadającego w okresie określonym uchwałą zarządu zakładowej organizacji związkowej szczególna ochrona stosunku pracy przysługuje dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po upływie tego okresu. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the issues connected with special protection against termination of the employment relationship which under the terms of Article 32 of the Act of 23 May 1991 on Trade Unions covers the trade union members. The author analyzes among others the issue of whether in the event of the trade union organization dissolution during the period specified in the resolution of the board of the trade union organization, the special protection of the employment relationship shall be available for an additional period corresponding to half of the period specified in the resolution, however, not longer than one year after that period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baran, K.W. (2010). Komentarz do ustawy o związkach zawodowych. W: K.W. Baran (red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
  2. Liszcz, T. (2012). Prawo pracy. Warszawa: LexisNexis.
  3. Salwa, Z. (2003). Szczególna ochrona działaczy związkowych po nowelizacji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 1.
  4. Salwa, Z. (2003a). Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz. W: Z. Salwa (red.), Prawo pracy. Warszawa 2003: LexisNexis.
  5. Sanetra, W. (1993). Dylematy ochrony działaczy związkowych przed zwolnieniem z pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 3.
  6. Stelina, J. (2005). Przywrócenie do pracy chronionego działacza związkowego w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 1.
  7. Szewczyk, H. (2005). Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy. Studia Prawnicze, 20.
  8. Żołyński J. (2014). Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz. Warszawa: LEX.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu