BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karczyński Tomasz (Politechnika Wrocławska), Radosiński Edward (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Ocena relacji pomiędzy trendami giełd światowych a trendami giełd Europy Środkowowschodniej na przykładzie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
Assessment of Relation between Global and Central Europe Stock Market Trends on the Example of the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 371, s. 165-176, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski
Słowa kluczowe
Rynki giełdowe, Giełda papierów wartościowych, Modele ekonometryczne
Stock markets, Stock market, Econometric models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zaprezentowana została idea badawcza oraz wyniki badań mających na celu ocenę stopnia zbieżności notowań indeksów polskiej giełdy papierów wartościowych oraz notowań indeksów czołowych giełd światowych. Celem pracy jest zweryfikowanie hipotezy badawczej zakładającej istnienie znacząco statystycznej korelacji między trendami giełd światowych a trendami giełd Europy Środkowowschodniej. Jako przykład giełdy środkowowschodniej arbitralnie wybrana została warszawska Giełda Papierów Wartościowych.(abstrakt oryginalny)

The idea and results of analysis of convergence and correlation between Polish and world's most important stock markets indexes was presented in this paper. The aim of the study is to verify the research hypothesis that assumes the existence of a significant statistical correlation between global and Central Europe long term stock markets trends. For this purpose econometric models were used. All models are based on stock quotation moving averages. Arbitrarily as the representative of Central Europe stock market the Warsaw Stock Exchange was chosen.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M., 2010, Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, Bank i Kredyt.
 2. Łon E., 2005, Determinanty kursów akcji banków notowanych na GPW w Warszawie, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 2.
 3. Łon E., 2005, Kurs walutowy a koniunktura na rynku akcji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8.
 4. Łon E., 2006, Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 5. Matkowski Z., 2010, Wpływ kryzysu globalnego na ogólną kondycję polskiej gospodarki, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 6. Matkowski Z., Próchniak M., Zbieżność rozwoju gospodarczego Polski i innych krajów Europy Środkowowschodniej w stosunku do Unii Europejskiej.
 7. Narodowy Bank Polski, 2009, Polska Wobec Światowego Kryzysu Gospodarczego, wrzesień.
 8. Piech K., 2000, Integracja regionalna świata i Polski w aspekcie synchronizacji cykli koniunkturalnych, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 9. Piech K., Marczak K., 2007, Cykle koniunkturalne: ujęcie historyczne i przegląd głównych teorii; Katedra Polityki Gospodarczej, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 10. Piech K., Szczodrowski G., 2002, Przemiana i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową, Katedra Polityki Gospodarczej, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 11. Wyżnikiewicz B., Fundowicz J., 2002, Wpływ zewnętrznych cykli koniunkturalnych na polską gospodarkę, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.371.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu