BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalke Krzysztof (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Effectiveness of Information on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 371, s. 177-187, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski
Słowa kluczowe
Efektywność rynku, Rynek kapitałowy
Market effectiveness, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Teoria efektywności rynku kapitałowego jest jedną z podstawowych koncepcji związanych z funkcjonowaniem rynków kapitałowych. Budzi ona wiele kontrowersji. Główną przyczyną tego są wyniki analiz potwierdzających występowanie odstępstw od teorii, które nazywane są anomaliami. Jedną z anomalii jest zjawisko nazywane regresją cen do średniej. W niniejszym artykule podjęta zostanie próba zbadania, czy ma ono miejsce na GPW w Warszawie. Wyniki analiz pozwolą zweryfikować hipotezę badawczą zakładającą, że ceny akcji na GPW w Warszawie nie odzwierciedlają, w każdym momencie, w pełni wszelkich dostępnych informacji o instrumentach finansowych. Przypuszcza się bowiem, iż na warszawskiej giełdzie ma miejsce regresja cen akcji do średniej i możliwe jest wypracowanie wyższych od rynkowych stóp zwrotów, jeżeli będzie się inwestować środki w akcje spółek, które generowały najniższą stopę zwrotu w okresie poprzednim.(abstrakt oryginalny)

The theory of the efficiency of the capital market is one of the basic theories related to the capital markets. This theory is controversial and provokes discussions among investors and researchers. The main reason for this are the results of the analysis confirming the occurrence of anomalies. One of these anomalitie is the phenomenon known as regression to the mean share prices. The aim of this article is to examine the regression to the mean share price on the Polish stock exchange.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ariel R.A., 1984, Monthly Effect in Stock Returns, Journal of Financial Economics.
 2. Burda M., Wyplosz C., 2001, Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 3. Czekaj J., 2001, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: z perspektywy dziesięciolecia, PWN, Warszawa.
 4. Czerwonka M., Gorlewski B., 2012, Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. De Bondt F.M., Thaler R., 1985, Does the Stock Market Overreact?, The Journal of Finance, vol. 40, no. 3.
 6. Dragota V., Mirica E., 2004, Emergent capital markets' efficiency: The case of Romania, European Journal of Operational Research, no. 155 (2).
 7. Fama E.F., 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, The Journal of Finance.
 8. Kristoufek L., Vosvrda M., 2012, Measuring capital market efficiency: Global and local correlations structure, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications.
 9. Landmesser J., 2006, Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Zeszyt Naukowy SGGW w Warszawie, nr 60.
 10. Mayo H.B., 1997, Wstęp do inwestowania, Liber, Warszawa.
 11. Mishra P.K., Mishra U.S., Mishra B.R., Mishra P., 2010, Capital Market Efficiency and Economic Growth: The Case of India, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, no. 27.
 12. Papla D., Piontek K., 1999, Próba zastosowania wielokryterialnego wspomagania decyzji w badaniu efektywności rynków kapitałowych. Dynamiczne modele ekonomeryczne, materiały konferencyjne UMK, Toruń.
 13. Potocki T., Świst T., 2009, Mocna efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie - mit a rzeczywistość, Ekonomia (Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo), nr 23.
 14. Reilly F.K., Brown K.C., 2011, Analiza inwestycji i zarządzania portfelem, t. I, PWE, Warszawa.
 15. Starzeński O., 2011, Analiza rynków finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
 16. Szyszka A., 2003, Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 17. Szyszka A., 1999, Efektywność rynku kapitałowego a anomalie w rozkładzie czasowym stóp zwrotu, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 12.
 18. Szyszka A., 2009, Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 19. Żebrowska-Suchodolska D., 2009, Weryfikacja słabej formy efektywności za pomocą testów statystycznych na GPW w Warszawie, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.371.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu