BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bełz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kamieński Zbigniew (Oddział Prewencji Policji w Białymstoku)
Tytuł
Systemowe uwarunkowania zarządzania operacjami w sytuacjach kryzysowych
System Conditioning of Operation Managementin Crisis Situations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 131, s. 11-25, bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas EURO 2012
Słowa kluczowe
Systemy zarządzania, Sytuacje kryzysowe, Policja
Management system, Crisis situations, Police
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opisano sprawność systemów zarządzania z perspektywy operacji policyjnych. Celem była identyfikacja kluczowych atrybutów sprawności systemów zarządzania/dowodzenia takimi operacjami w sytuacjach kryzysowych. Podjęto próbę syntezy podejścia systemowego rozwiniętego w ramach teorii zarządzania z teorią i praktyką dowodzenia operacjami policyjnymi. Przeprowadzone studium przypadków działania sztabów kryzysowych zwraca uwagę na znaczenie właściwego ukształtowania systemu zarządzania. Wskazuje ono jednocześnie główne wyzwania dotyczące jednoznaczności celów poszczególnych instytucji uczestniczących w neutralizowaniu sytuacji kryzysowych i zapobieganiu im, niskiego poziomu wykorzystywania istniejących standardów zarządzania operacjami i trudności z właściwym delegowaniem uprawnień decyzyjnych w ramach struktur kierowniczych sztabów operacji. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the efficiency of management systems from the perspective of police operations. Its main goal is to identify key attributes of management/command and control systems in case of crisis situations. Case study, which has been undertaken on such theoretical basis, turns our attention to the significance of proper shaping of such systems. Key challenges in such a process deal with the explicitness of objectives of all institutions concerned with preventing and counteracting a crisis situation, low utilization of existing operational police standards and also difficulties concerning the delegation of decision authority inside the structures of police operations centres. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bełz G., System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, UE, Wrocław 2010.
 2. Chandler A., Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge 1962.
 3. Colombo M., Delmastro M., The Economics of Organizational Design, Palgrave Macmillan, New York 2008.
 4. Czakon W., Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2009 nr 9.
 5. Czerska M., Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 6. Eisenhardt K., Building theories from case study research, "Academy of Management Review" 1989, vol. 14, no 4.
 7. KGP: Zarządzenie nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego, 2007.
 8. Lencioni P., Make your values mean something, "Harvard Business Review", July 2002.
 9. Mainiero L., Corporate renewal: Evolutionary or leader driven?, "Academy of Management Executive" 1994, vol. 8, no 1.
 10. Peters T., Management systems: The language of organizational character and competence, "Organizational Dynamics" 1980, vol. 9, no 1, Summer 1980.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, DzU 05.135.1134.
 12. Skalik J., Zmiana a kryzys organizacji, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządzanie przełomu wieków, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 879, AE, Wrocław 2000.
 13. Skalik J., Bełz G., Istota systemu zarządzania w procesie kształtowania i rozwoju organizacji, [w:]Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1184, AE, Wrocław 2007.
 14. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, DzU dnia 21 maja 2007 r.
 15. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, tekst jednolity DzU 2010.125.842.
 16. Wawrzynek Ł., Diagnozowanie kryzysu w organizacji, praca doktorska, UE, Wrocław 2005.
 17. Wawrzyniak B., Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje. Badania. Propozycje, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1984.
 18. Yin R., Case Study Research, Sage Publications, Beverly Hills, 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu