BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowski Przemysław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zasady transferu i przejmowania ryzyka w realizacji inwestycji infrastrukturalnych
Rules for Risk Transfer and Acceptance in Infrastructure Investments
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 166, s. 59-70, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Analiza ryzyka, Infrastruktura, Inwestycje
Risk management, Risk analysis, Infrastructure, Investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ryzyko jest jedną z najważniejszych determinant przesądzających o sukcesie lub porażce projektu inwestycyjnego w infrastrukturze. Możliwość efektywnego rozdziału ryzyka pomiędzy strony kontraktu daje zastosowanie reguł FIDIC. Jednakże reguły te dotyczą jedynie ryzyka związanego bezpośrednio z procesem budowy obiektów infrastrukturalnych. Tymczasem inwestycji infrastrukturalnej towarzyszy też wiele innych rodzajów ryzyka: polityczne, finansowe, personelu, utraty reputacji itd. W artykule dokonano analizy i oceny wszystkich rodzajów ryzyka towarzyszących inwestycji infrastrukturalnej, a następnie zidentyfikowane rodzaje ryzyka przeanalizowano pod kątem zdolności stron kontraktu do zarządzania lub ponoszenia danego ryzyka.(abstrakt oryginalny)

Risk is one of the most important factors influencing infrastructure investment project success or failure. The key to proper risk management in infrastructure project is risk allocation in accordance to the principle that best fitted the party which accepts it. Standard FIDIC contract rules deal efficiently with the division of construction related risk, however, in infrastructure project there are many other risks beyond FIDIC scope. It is argued in the article that the risk should be also accounted for and a proper method of its allocation ought to be devised at the time the contract is signed. The parties of the contract should always transfer the risk on the optimal results basis. In the next part of the paper there is a careful analysis of different risk factors and the discussion on the assessment of suitability of their transfer to different parties in the contract.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski P., Zagrożenia i ryzyko związane z realizacją projektów inwestycyjnych, [w:] Podręcznik zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, red. K. Pylak, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010.
 2. Flyvbjerg B., Berzelius N., Rothengatter W., Megaprojects and risk, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 3. Grimsey D., Lewis M., Evaluating the Risks of Public Private Partnerships for Infrastructure Projects, "International Journal of Project Management" 2002, vol. 20, no. 2.
 4. Hongyoun H., Liange Z., Risk sharing and governance structure over large irrigation infrastructure, IEEE Conference Proceedings, Shanghai 2007.
 5. Lam K.C., Wang D., Lee P.T.K., Tsang Y.T., Modelling Risk Allocation Decision in Construction Contracts, "International Journal of Project Management" 2007, no 5.
 6. Lewis Ch.M., Mody A., Risk management systems for contingent infrastructure liabilities, Public Policy for the Private Sector Note no. 149, The World Bank, Washington 1998.
 7. Li B., Akintoye A., Edwards P.J., Hardcastle C., The Allocation of Risk in PPP/PFI Construction Projects in the UK, "International Journal of Project Management" 2005, vol. 23.
 8. Matsukawa T., Habeck O., Review of risk mitigation instruments for infrastructure financing and recent trends and developments, Trends and Policy Options no. 4, The World Bank, Washington 2007.
 9. Podręcznik wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 10. Trapenberg Frick K., The cost of the technological sublime, [w:] Decision making on mega-projects, red. H. Priemus, B. Flyvbjerg, B. Van Wee, Edward Elgar Publ., Northampton 2008.
 11. Warunki kontraktowe FIDIC dla projektowania, budowy i obsługi, Sidir, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu