BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gut Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Oszustwa w transakcjach wewnątrzwspólnotowych w podatku VAT jako zagrożenie dla stabilności dochodów budżetowych państw członkowskich Unii Europejskiej
Missing Trader Intra-Community Vatfrauds as a Serious Threat Towards Stability of Public Finance in the European Union Member States
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 167, s. 65-76, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Podatek od wartości dodanej (VAT), Oszustwa podatkowe
Value Added Tax (VAT), Tax fraud
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zniesienie z dniem 1.01.1993 r. granic celnych między państwami członkowskimi UE było wyrazem praktycznej realizacji zasady swobodnego przepływu towarów wewnątrz Unii. Z jednej strony ułatwiło to handel wewnątrzwspólnotowy, z drugiej zaowocowało pojawieniem się nowych typów oszustw podatkowych w podatku VAT. Oszustwa te, zwane oszustwami w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, związane są przede wszystkim z dokonywaniem pozornych wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów, w których zaangażowanych może być wiele podmiotów. Oszustwa w transakcjach wewnątrzwspólnotowych przynoszą ogromne straty budżetom państw członkowskich UE. Szacuje się, że roczny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu wynosi ok. 100 mld euro na poziomie Wspólnoty. (abstrakt oryginalny)

The removal of border controls and customs boundaries between EU-Member States on 01.01.1993 was necessary to guarantee free movement of goods principle in the European Union. On one hand formal requirements in intra-community transactions for entrepreneurs has been therefore tempered, on the other new regulations have enabled to commit new types of VAT tax frauds. The new frauds, called by their nature Missing Trader Intra-Community VAT Frauds, bring huge losses to public finance in the EU. The estimates indicate the actual level of VAT fraud in the EU ca. 100 mld EUR per annum, which highlights the urgent need of changes in EU-VAT system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bergmann M., Problemloesung Umsatzsteuerbetrug, Umsatzsteuer-Nachschau gem. § 27b UStG oder Systemwechsel zur Reverse-Charge, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2008.
 2. Danzer M., Bekaemfung von Umsatzsteuerkarussellgeschaeften, Inhalt und Effizienz der gesetzlichen Instrumentarien des Steuerverkuerzungsbekaempfungsgesetzes, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2008.
 3. Gebauer A., Steuerausfaelle im Bereich der Mehrwertsteuer: Gruende, Ausmass und Abhilfemoeglichkeiten, IFO Institut fuer Wirtschaftsforschung, München 2008.
 4. Klonowska A., Oszustwa z zakresu VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, "Rachunkowość" 2007, nr 5.
 5. Pabiański T., Śliż W., Zorganizowane działania przestępcze wykorzystujące mechanizmy konstrukcyjne podatku VAT cz.1, "Przegląd Podatkowy" 2007, nr 1, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zorganizowane-dzialania-przestepcze-wykorzystujace-mechanizmy-konstrukcyjne-podatku-VAT-1-1551141.html , 09.03.2011.
 6. Regnowski P., Rola wymiany informacji o VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni nr 7 z 2008 r.
 7. International VAT Association, Combating VAT Fraud in the EU - the Way Forward, March 2007.
 8. Ministerstwo Finansów RP, Krajowy Plan Dyscypliny Podatkowej na rok 2010.
 9. Rada Ministrów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009, Warszawa 2010.
 10. Reckon LLP, Study to Quantify and Analyse the VAT Gap in the EU-25 Member States March 2007.
 11. Stopping the carousel: missing trader fraud in the EU, http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldeucom/101/10104.htm, 10.03.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu