BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Jan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zadania europejskiego systemu nadzoru finansowego
Tasks of the European System of Financial Supervision
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 166, s. 71-80, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Stabilność finansowa, Nadzór, Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF)
Financial sustainability, Supervision, European System of Financial Supervision (ESFS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ustanowienie Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) wzmocniło unijny nadzór nad instytucjami finansowymi. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego jest odpowiedzialna za nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym Unii Europejskiej w celu przyczyniania się do przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności finansowej. Europejski Urząd Nadzoru, odpowiedzialny za nadzór mikroostrożnościowy, dysponuje uprawnieniami do opracowywania projektów standardów technicznych, wydawania wytycznych i zaleceń w celu ustanowienia spójnych, efektywnych i skutecznych praktyk nadzorczych w ramach ESNF, wydawania zaleceń określających działania konieczne do zapewnienia przestrzegania prawa UE oraz do koordynowania wszelkich działań podejmowanych przez krajowe organy nadzoru w sytuacjach nadzwyczajnych.(abstrakt oryginalny)

The establishment of the European System of Financial Supervision (ESFS) reinforced the supervision of the Union's financial system. The European Systemic Risk Board is responsible for the macro-prudential oversight of the financial system within the Union in order to contribute to the prevention or mitigation of systemic risk to financial stability in the Union. The European Supervisory Authority, which is responsible for the micro- prudential oversight of the financial institutions, has the powers to develop draft technical standards, issues guidelines and recommendations with a view to establishing consistent, efficient and effective supervisory practices within the ESFS, issues recommendations concerned setting out the action necessary to comply with the Union law, coordinates any actions undertaken by the national supervisory authorities in emergency situations, settles of disagreements between competent authorities in cross-border situations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. European Central Bank, EU banking sector stability, September 2010.
 2. European Central Bank, Financial stability review, December 2010.
 3. European Central Bank, Recent developments in supervisory structures in the EU Member States (2007-2010), October 2010.
 4. Europejski Bank Centralny, Raport roczny 2009, kwiecień 2010.
 5. HM Treasury, A new approach to financial regulation: judgement, focus and stability, July 2010.
 6. Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portent des dispositions diverses, "Moniteur Belge", 28.09.2010.
 7. Raport w sprawie nadzoru finansowego w Unii Europejskiej, red. J. de Larosière, Bruksela, 25.02.2009.
 8. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia EBC szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania ERRS (DzUrz UE L 331 z 15.12.2010).
 9. Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (DzUrz UE L 331 z 15.12.2010).
 10. Rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (DzUrz UE L 331 z 15.12.2010).
 11. Rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (DzUrz UE L 331 z 15.12.2010).
 12. Rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (DzUrz UE L 331 z 15.12.2010).
 13. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (DzUrz UE 2010/C 83/01).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu