BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hermaszewski Jarosław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie; Urząd Miasta i Gminy Sława)
Tytuł
Problemy wyodrębniania procesów w zarządzaniu finansami samorządu terytorialnego
Problems of Separation of Processes in Management of Local Government Finance
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 167, s. 77-86, rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Finanse samorządu terytorialnego
Management, Local government finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie procesowe jako nowoczesna koncepcja zarządzania w istotny sposób może poprawić efektywność i skuteczność działań realizowanych w gminach, a służących poprawie jakości życia mieszkańców. Zrozumienie procesowego podejścia do zarządzania finansami jest istotne z racji występujących wielu powiązań przyczynowo-skutkowych w decyzjach strategicznych. Realizacji celów strategicznych powinny służyć plany długookresowe (finansowe i inwestycyjne), których uszczegółowienie stanowi zarządzanie operacyjne za pomocą budżetowania zadaniowego. Spójny system definiowania celów, oakreślania zadań, przeznaczania środków finansowych na ich realizację oraz dopasowany system mierników osiągania celów jest wyzwaniem dla rozwojowego samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

Process management as a modern management approach can significantly improve the efficiency and effectiveness of actions implemented in the municipalities to improve the quality of life. Understanding the process approach to financial management is important because of many existing causal links in the strategic decisions. Strategic goals should serve the long-term plans (financial and investment), the specification of operational management through budgeting. A coherent system of defining objectives, defining the tasks, the allocation of financial resources for their implementation, and coordinated system metrics to achieve goals is a challenge for the development of local government. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2005.
 2. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa 1998.
 3. Hausner J., Zarządzanie publiczne, SCHOLAR, Warszawa 2008.
 4. Hermaszewski J., Zarządzanie procesowe w samorządzie terytorialnym, UE WGRiT we Wrocławiu, Mysłakowice, 14-16 września 2010.
 5. Hermaszewski J., Znaczenie strategii w rozwoju gminy, [w:] Głogów. Historia i perspektywy rozwoju, red. J. Hermaszewski, E. Czaińska, B. Kohlman, Wyd. Głogowskie Towarzystwo Naukowe, Głogów 2010.
 6. Hofman M., Model systemu zarządzania procesami, [w:] Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, red. E.Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2008.
 7. Kotlińska J., Salachna J.M., Szczubiał M., Wieloletnia prognoza finansowa, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10.
 8. Kromer B., Podejście procesowe w systemie zarządzania jakością, [w:] Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin 2008.
 9. Lubińska T., Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa 2009.
 10. Lubińska T., Lozano Platonoff A., Strąk F., Budżet zadaniowy - racjonalność - przejrzystość - skuteczność, "Ekonomista" 2006, nr 5.
 11. Osborn D., Geabler T., Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2005.
 12. Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu