BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzyńska Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wpływ procesów globalizacyjnych na rynek cukru w Unii Europejskiej
European Union sugar market under the influence of the globalization process
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 166, s. 81-92, tab., wykr., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Globalizacja, Rynek cukru
Globalization, Sugar market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na rynku cukru w Unii Europejskiej pod wpływem procesów globalizacyjnych na światowym rynku tego produktu została wprowadzona reforma, która ma przygotować unijnych producentów na całkowitą liberalizację wymiany handlowej oraz zredukować mechanizmy interwencjonizmu państwowego. W pracy przedstawiono zmiany zachodzące na światowym rynku cukru pod wpływem przeobrażeń rynkowych oraz ich wpływ na rynek cukru w Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

The reform of the European Union sugar market was introduced because of globalization processes. The aim of the reform is to prepare sugar producers for trade liberalization and the reduction of the interventionist policy. Changes on the world sugar market and the state of implementation of sugar market reform in the EU are presented in the paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akty prawne Unii Europejskiej dotyczące mechanizmów WPR administrowanych przez AGR, ARR, Warszawa 2006.
 2. Artyszak A., Zmiany na rynku cukru w Polsce po integracji z UE, "Problemy Rolnictwa Światowego", Tom 10 (XXV), Zeszyt 1, SGGW, Warszawa 2010.
 3. Artyszak A., Budzyńska A., Co dalej z reformą rynku cukru?, "Wieś Jutra" 2005, nr 12.
 4. Artyszak A. , Budzyńska A., Zasady reformy rynku cukru, "Wieś Jutra" 2006, nr 2.
 5. Błeszyńska D., Rynek cukru w Unii Europejskiej w czwartym roku reformy, "Burak Cukrowy" 2009, nr 4.
 6. Braun J., Mengistu T., Poverty and the Globalization of the Food and Agriculture System, 2020 Focus Brief on the World's Poor and Hungry People, International Food Policy Research Institute, Washington 2007.
 7. Chmielewski Ł., Światowy rynek cukru. Opracowanie sygnalne, wydania z lat 2005-2010, Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
 8. Chudoba Ł., Wpływ systemu regulacji rynku cukru na przemysł cukrowniczy w Polsce i 15 krajach Unii Europejskiej, IERiGŻ, Warszawa 2004.
 9. Chudoba Ł., Smoleński Z., Urban R. i inni, Ocena skutków reformy rynku cukru, "Przemysł Spożywczy" 2005, nr 1.
 10. Kondrakiewicz T., Holdingi w przemyśle cukrowniczym. Procesy dostosowawcze do integracji z UE, UMCS, Lublin 2000.
 11. Kopiński D., Liberalizacja handlu artykułami rolnymi na forum WTO, [w:] 10 lat Światowej Organizacji Handlu, Aboretum, Warszawa 2005.
 12. Krugman P., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, Tom I, PWN, Warszawa 2007.
 13. Malinowska M., Globalizacja i zachowania podmiotów rynkowych - aspekt teoretyczny, [w:] Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji, red. M. Malinowska, B. Kucharska, PWE, Warszawa 2006.
 14. Mizutani P., Sugar, Ethanol & Cogen, Cosan Day, New York, 26 October 2010.
 15. Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (DzUrzWE 2006, L 58/1).
 16. Staszczak D., Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 17. Staszczak D., USA - UE wzajemne stosunki na tle zmian systemu światowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 18. Sugar Futures, Feasibility Study, Multi Commodity Exchange of India Ltd, Mumbai 2005.
 19. Sugar Policy Reform in the European Union and In World Sugar Markets, OECD, Paryż 2007.
 20. Sugar: World Production Supply and Distribution, United States Department of Agriculture, USDA Foreign Agricultural Service, May 2010.
 21. Szajner P., Zmiany w systemie regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej, "Przemysł Spożywczy" 2006, nr 1.
 22. Szymański W., Globalizacja a konkurencja i mikroekonomiczne podstawy równowagi makroekonomicznej, [w:] Przedsiębiorstwo wobec globalizacji i integracji, red. W. Szymański, SGH, Warszawa 2002.
 23. The Agriculture Agreement: new rules and commitments, http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm3_e.htm, 01.03.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu