BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Tomasz (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Organizacyjne i techniczne uwarunkowania wykorzystania aplikacji SAAS w przedsiębiorstwach partnerskich
Technical and Organizational Aspects of SAAS (Software As A Service) Application in Partnership Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 326-334, rys., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Słowa kluczowe
Relacje partnerskie, Przedsiębiorstwo, Model SaaS
Partner relationships, Enterprises, SaaS Model (Software as a Service)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano przedsiębiorstwa partnerskie jako idealne środowisko wykorzystania aplikacji SaaS. W pierwszej części skupiono się na istocie technologii SaaS oraz korzyściach płynących z jej zastosowania. W dalszej części artykułu zaprezentowane zostały organizacyjne i techniczne wymogi, jakie należy spełnić, aby przedsiębiorstwa partnerskie mogły w pełni korzystać z tego typu aplikacji. Praktycznym przykładem zastosowania technologii SaaS jest koncern Akzo Nobel. Przedsiębiorstwo to oraz stosowane rozwiązania SaaS przedstawiono w ostatniej części artykułu.(abstrakt oryginalny)

The article presents partnership enterprises as an ideal area of using SaaS application. The first part of the article focuses on the essence of SaaS technology and benefits resulting from its application. The next part presents technical and organizational requirements which are necessary in order partnership enterprises are able to fully use this kind of application. A practical example of SaaS technology application is 'Akzo Nobel' consortium. This enterprise and SaaS adapted solutions are presented in the last part of the article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. http://akzonobel.com.
  2. http://www.schonox.pl/.
  3. Materiały szkoleniowe Schonox Polska.
  4. Romanowska M., Trocki M., Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002.
  5. Waszczuk P., Cloud computing i SaaS spowszednieją w ciągu pięciu lat, http://computerworld.pl 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu