BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skała Dorota (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Striving Towards the Mean? Income Smoothing Dynamics in Small Polish Banks
Wyrównywanie do średniej? Dynamika wygładzania dochodów w małych polskich bankach
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 381, s. 364-375, tab., bibliogr., 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Financial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market
Słowa kluczowe
Dochody, Banki spółdzielcze
Income, Cooperative banks
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W badaniu analizowana jest dynamika procesu wygładzania dochodów w dużej próbie polskich banków spółdzielczych w okresie 2007-2012, z wykorzystaniem modelu efektów stałych dla danych panelowych. Wyniki wskazują, że banki spółdzielcze wykorzystują średnią dochodowość sektora jako benchmark, pomimo braku presji wyceny rynkowej. Wykazane zarządzanie dochodami ma charakter asymetryczny, zależny od położenia dochodowości banku względem grupy porównawczej. Wygładzanie dochodów pozwala bankom na dostosowanie ich wyników, gdy dochodowość jest znacznie niższa niż wyniki sektora. Wygładzanie pozwala na zrównanie wyników ze średnim zwrotem na aktywach. Ponadto, banki o najniższej dochodowości wykazują wyższe skłonności do wygładzania dochodów niż podmioty o średnich lub najlepszych wynikach. Z drugiej strony, banki o zyskach znacznie powyżej przeciętnych wygładzają dochody w znacznie mniejszym stopniu niż te z grupy porównawczej. Wysokodochodowe podmioty nie zaniżają swoich zysków i nie tworzą wyższych rezerw, nawet jeśli posiadają wystarczające środki na te cele(abstrakt oryginalny)

We study the dynamics of the income smoothing process in a large sample of Polish cooperative banks between 2007 and 2012, using fixed effects panel data models. Our analysis indicates that cooperative banks use average sector profitability as a bench-mark, despite the lack of market valuation pressure. The detected earnings management process is asymmetric, depending on being above or below peer performance. Income smoothing allows banks to adjust their earnings when their performance has been much lower than average sector results. This brings their profitability in line with their peers' mean ROA. In addition, the weakest banks are more prone to perform income smoothing than average and high profit makers. On the other hand, banks that are significantly above average profitability smooth income in a much more restrictive way than their peers. High earners do not understate their earnings and do not create higher loan loss provisions, even if they can afford to make sizeable reserves(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arellano M., Bond S., 1991, Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and Application to Employment Equations, Review of Economic Studies, vol. 58, no. 2, p. 277-297.
 2. Balla E., McKenna A., 2009, Dynamic Provisioning: A Countercyclical Tool for Loan Loss Reserves, Economic Quarterly, Federal Reserve Bank of Richmond, vol. 95, no. 4, p. 383-418.
 3. Bikker J.A., Metzemakers P.A.J., 2005, Bank Provisioning Behaviour and Procyclicality, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol. 15, p. 141-157.
 4. Blundell R., Bond S., 1998, Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, Journal of Econometrics, vol. 87, no. 1, p. 115-143.
 5. Bornemann S., Kick T., Memmel C., Pfingsten A., 2012, Are Banks Using Hidden Reserves to Beat Earnings Benchmarks? Evidence from Germany, Journal of Banking and Finance, vol. 36, p. 2403-2415.
 6. Bornemann S., Hommolle S., Hubensack C., Kick T., Pfingsten A., 2014, Visible Reserves in Banks - Determinants of Initial Creation, Usage and Contribution to Bank Stability, Journal of Business Finance and Accounting, vol. 41, p. 507-544.
 7. Bouvatier V., Lepetit L., Strobel F., 2014, Bank Income Smoothing, Ownership Concentration and the Regulatory Environment, Journal of Banking and Finance, vol. 41, p. 253-270.
 8. Burgstahler D., Dichev I., 1997, Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses, Journal of Accounting and Economics, vol. 24, p. 99-126.
 9. Bushman R.M., Williams C.D., 2012, Accounting Discretion, Loan Loss Provisioning, and Discipline of Banks' Risk-taking, Journal of Accounting and Economics, vol. 54, p. 1-18.
 10. Degeorge F., Patel J., Zeckhauser R., 1999, Earnings Management to Exceed Thresholds, Journal of Business, vol. 72, no. 1, p. 1-33.
 11. Financial Stability Board, IMF, and BIS, 2011, Macroprudential Policy Tools and Frameworks, Progress Report to G20, http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/102711.pdf.
 12. Financial Stability Forum, 2009, Report of the Financial Stability Forum on Addressing Procyclicality in the Financial System, http://www.financialstabilityboard.org/publi-cations/ r_0904a.pdf.
 13. Fonseca A.R., González F., 2008, Cross-country Determinants of Bank Income Smoothing by Managing Loan-loss Provisions, Journal of Banking and Finance, vol. 32, p. 217-228.
 14. Goel A.M., Thakor A.V., 2003, Why Do Firms Smooth Earnings?, Journal of Business, vol. 76, no. 1, p. 151-192.
 15. Greenawalt M.B., Sinkey J.F., 1988, Bank Loan-Loss Provisions and the Income-Smoothing Hypothesis: An Empirical Analysis, 1976-1984, Journal of Financial Services Research, vol. 1, p. 301-318.
 16. Healy P.M., Wahlen J.M., 1999, A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting, Accounting Horizons, vol. 13, no. 4, p. 365-383.
 17. Laeven L., Majnoni G., 2003, Loan Loss Provisioning and Economic Slowdowns: Too Much, too Late?, Journal of Financial Intermediation, vol. 12, p. 178-197.
 18. Olszak M., Pipień M., Kowalska I., Roszkowska S., 2014, What Drives Heterogeneity of Procy-clicality of Loan Loss Provisions in the EU?, University of Warsaw Faculty of Management Working Paper Series, nr 3/2014.
 19. Perez D., Salas-Fumas V., Saurina J., 2008, Earnings and Capital Management in Alternative Loan Loss Provision Regulatory Regimes, European Accounting Review, vol. 17, no. 3, p. 423-445.
 20. Quagliariello M., 2007, Banks' Riskiness over the Business Cycle: A Panel Analysis on Italian Intermediaries, Applied Financial Economics, vol. 17, p. 119-138.
 21. Saurina, J., 2009, Dynamic Provisioning: The Experience of Spain, The World Bank Crisis Response, Note No. 7.
 22. Shen C.H., Chih H.L., 2005, Investor Protection, Prospect Theory, and Earnings Management: An International Comparison of the Banking Industry, Journal of Banking and Finance, vol. 29, p. 2675-2697.
 23. Skała D., 2014, Credit Policy in Small Polish Banks - Is There Room for Income Smoothing?, CEA Annals SGH, vol. 34, p. 183-196.
 24. Skała D., 2015, Saving on a Rainy Day? Income Smoothing and Procyclicality of Loan-loss Provisions in Central European Banks, International Finance, vol. 18, no. 1, p. 25-46.
 25. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i ban- kach zrzeszających, Dz.U. 2014, poz. 109.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.381.27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu