BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hady Joanna (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Zastosowanie metody DEA do oceny efektywności sektora ochrony zdrowia
The Use of the DEA Method for Measuring Efficiency in the Healthcare Sector
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 6, s. 16-27, rys., bibliogr. 25 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Ocena efektywności, Badania naukowe
Health care protection, Data Envelopment Analysis (DEA), Effectiveness evaluation, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie przeglądu najciekawszych badań wykorzystujących metodę nieparametryczną- DEA do pomiaru efektywności sektora usług zdrowotnych. W pierwszej części artykułu scharakteryzowana została (w ogólnym zarysie) najpopularniejsza nieparametryczna metod pomiaru efektywności - analiza obwiedni danych. Następnie przedstawiono przykłady badań, w których zastosowano metodę do oceny efektywności sektora usług zdrowotnych. Rozważania oparto głównie na przeglądzie literatury przedmiotu.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the most interesting studies of using nonparametric method (DEA) to measure the efficiency of healthcare sector. The paper describes (in general terms) DEA as the most popular nonparametric method of measuring the effectiveness. The article includes also examples of studies in which the DEA method was used to evaluate the effectiveness of the healthcare sector. The research was based mostly on the literature review.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biorn E., Hagen T.P., Iversen T., Magnussen J., 2003, The Effect of Activity-Based Financing on Hospital Efficiency: A Panel Data Analysis of DEA Efficiency Scores 1992-2000, Health Care Management Science, Volume 6, Issue 4, s. 271-283.
 2. Bowlin W., 1998, Measuring Performance: An Introduction to Data Envelopment Analysis, The Journal of Cost Analysis, Volume 15, Issue 2, s. 3-27.
 3. Byrnes P., Freeman M., 1999, Using DEA Measures of Efficiency and Effectiveness in Contractor Performance Fund Allocation, Public Productivity & Management Review, Volume 23, No. 2, s. 210-224.
 4. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., 1978, Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research , Volume 2, No. 6, s. 429-444.
 5. Czerw A., Religioni U., 2012, Ekonomika podmiotów leczniczych w świetle obowiązujących uregulowań prawnych, Probl Hig Epidemiol, 93(3), s. 471-477.
 6. Gok M.S., Sezen B., 2011, Analyzing the efficiencies of hospitals: an application of data envelopment analysis, Journal of Global Strategic Management, 10/2011, s. 138.
 7. Guzik B., 2009, Propozycja metody szacowania efektywności instytucji non profit, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 2, s. 76.
 8. Helta M., 2009, Zastosowanie metody DEA do opracowania rankingu efektywności spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w 2006 roku, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 96, z. 3, s. 107-111.
 9. Hofmarcher M.M., Paterson I., Riedel M., 2002, Measuring Hospital Efficiency in Austria - A DEA Approach, Health Care Management Science, Volume 5, Issue 1, s. 7-14.
 10. Jaworzyńska M., 2010, Planowanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej, CeDeWu, Warszawa.
 11. Kantor J., Maital S., 1998, Using Data Envelopment Analysis to Improve the Efficiency of a major Bank: Attempting to Enhance the value of Activity Based Costing Data, The Journal of Cost Ana/ys/s,01/1998, s. 73-86.
 12. Kozuń-Cieślak G., 2013, Efektywność - rozważania nad istotą i typologia, KES Studia i Prace, Nr4(16)/2013, s. 13-42.
 13. Kucharski A., 2011, Metoda DEA w ocenie efektywności gospodarczej, Łódź.
 14. Kudła J., Opolski K., 2004, Jakość a wzrost efektywności oddziałów bankowych, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 15. Kudła J., 2003, Zastosowanie analizy obwiedni danych do badań jakości usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, Ekonomia, Nr 11/2003, s. 46-63.
 16. Linna M., Hakkinen U., 1999, Determinants of Cost efficiency of Finnish Hospitals: AComparison ofDEA and SFA, Helsinki University of Technology, System Analysis Laboratory, Research Reports A78.
 17. Nazarko J., Komuda M., Kuźmicz K., Szubzda E., Urban J., 2008, Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych, Badania Operacyjne i Decyzje, Nr4, s. 92.
 18. Nieszporska S., 2013, Efektywność leczenia zaćmy w Polsce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wydawnictwo SAN, Tom XIV, Zeszyt 10, Łódź, s. 69-82.
 19. Nieszporska S., 2007, Efektywność techniczna szpitali i jej determinanty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Katedry Rachunkowości, nr. 30, s. 241-248.
 20. Nyhan R.C., Cruise R.L., 2000, Comparative Performance Assessment in Managed Care: Data EnvelopmentAnalysis for Health Care Managers, Managed Care Quarterly 8 (1), s. 18-27.
 21. Rebba V., Rizzi D., 2006, Measuring Hospital Efficiency through Data Envelopment Analysis when Policymakers' Preferences Matter, Working Papers, Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice, No. 13/WP/2006.
 22. Rój J., 2011a, Ocena efektywności systemów ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem podejścia nieparametrycznego, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 253, s. 143-153.
 23. Rój J., 2011b, Znaczenie czynnika finansowego w rozwoju technologii medycznych w klinice uniwersyteckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 24. Rój J., 2003, Efektywność usługowa jako kryterium wyboru mechanizmu finansowania szpitali, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXV, zeszyt 4, s. 153-171.
 25. Sikora D., Kulczycki A., 2008, Efektywność oddziału banku detalicznego jako czynnik przewagi konkurencyjnej, CedeWu Sp. z o.o., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu