BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Badziak Justyna (Uniwersytet Łódzki), Urbaniak Ewa (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
Z problematyki zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej
On the Issue of a Business Activity - Prohibiting
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 6, s. 28-35, bibliogr. 13 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Prawo karne, Prawo podatkowe, Działalność gospodarcza, Formy działalności gospodarczej
Criminal Law, Tax regulations, Business activity, Legal forms of economic activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny nie definiuje pojęcia "działalność gospodarcza", którym posługuje się min. w treści art. 41 § 2. Powstaje zatem wątpliwość jaki zakres znaczeniowy nadawać należy temu pojęciu na gruncie zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej. W doktrynie prawa karnego powstały w tym zakresie dwie przeciwstawne koncepcje. Celem pracy jest analiza zagadnień z tym związanych, w szczególności odwołanie się do przepisów prawa podatkowego, w którym funkcjonuje kilka definicji legalnych działalności gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

The act of 6 June 1997 Criminal Code has never defined the term "economic activity", which is specified in art. 41 § 2. The lack of definition gives rise to serious questions about semantic range of this expression as regards a business activity-prohibiting. In criminal law has developed the two opposing concepts which determine the direction of its interpretation. The aim of this article is to analyze issues related to it, in particular through recourse to tax law, where there are several legal definitions of this term.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dzwonkowski H., 2014, w: Ordynacja podatkowa. Komentarz, CИ. Beck, Warszawa, s. 35-36.
 2. Kardas P., 2008, w: Zoll A. (red), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, tom III. Komentarz do art. 278 - 363 k.k., Wolters Kluwer, Warszawa: s. 490 - 491.
 3. Kłączyńska N., 2012, w: Giezek J. (red), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa: s. 330.
 4. Kosikowski C., 2013, w: Kosikowski C., Etel L., Brolik J., Dowgier R., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja Podatkowa. Komentarz Lex, Wolters Kluwer business, Warszawa: s. 59.
 5. Kulesza J.A., 2011, Glosa do postanowienia SN z dnia z dnia 2 lutego 2009 r., sygn. akt VKK 330/08, Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 3, s. 76, 80.
 6. Kulesza J.A., 2010, Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, w: Melezini M. (red), System prawa karnego. Tom 6. Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, C.H. Beck, Warszawa: s. 515 - 516.
 7. Marciniuk J., 2015, w: Marciniuk J. (red), Podatek dochodowy od osób fizycznych . Komentarz, C.H. Beck, Warszawa: s. 40.
 8. 8 Mastalski R., 2013, w: Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Unimex, Wrocław: s. 52- 54.
 9. Matarewicz J., 2014, w: Matarewicz J., Piątkowska-Chmiel A., Komentarz VAT ustawa o podatku od towarów i usług, LexisNexis, Warszawa: s. 166-167.
 10. Sienkiewicz Z., 2006, w: Górniok O. (red), Kodeks karny. Komentarz, LexisNexis, Warszawa: s. 131.
 11. Strzelec D., 2014, w: Nykiel W., Mariański A. (red), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ODDK, Gdańsk: s. 106-107.
 12. Wilk. M., 2014, w: Nykiel W., Mariański A. (red), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ODDK, Gdańsk: s. 95 - 96.
 13. Wróbel W., 2008, w: Zoll A. (red), Kodeks kamy. Część szczególna. Komentarz, tom III. Komentarz do art. 278 - 363 k.k., Wolters Kluwer, Warszawa: s. 758.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu