BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygała Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane problemy rachunku ekonomicznego na potrzeby zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa
Some Problems of Business Performance Measurement for the Needs of It Infrastucture Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 360-369, rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Słowa kluczowe
Rachunek ekonomiczny, Infrastruktura informatyczna, Zarządzanie, Informatyzacja przedsiębiorstwa
Economic calculation, IT infrastructure, Management, Computerization of the company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wybrane problemy rachunku ekonomicznego odnoszącego się do zarządzania szeroko rozumianą infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa. Autor analizuje wybrane problemy w tym obszarze z trzech perspektyw: 1) metodologii rachunku ekonomicznego; 2) organizacji rachunku ekonomicznego; 3) technologii wspomagających prowadzenie tego rachunku. Wspomniane perspektywy stanowią, zdaniem autora, o skuteczności rachunku w praktyce przedsiębiorstw, tym bardziej, że dostrzega on istnienie zależności między wspomnianymi perspektywami.(abstrakt oryginalny)

The paper presents some problems of business performance measurement related to the information technology infrastructure management issues. The analysis is performed from three perspectives: 1) performance measurement methodology, 2) performance measurement organization, 3) technology supporting the measurement. According to the author the mentioned perspectives determine the effectiveness of business performance measurement practice the more so because he notices the relations among these perspectives.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andresen J., How to select an IT evaluation method - in the context of construction, CIB w78 conference 2002, Aarhus School of Architecture, 12-14 June 2002, http://itc.scix.net/data/works/att/ w78-2002-16.content.pdf (24.02.2010).
 2. Bannister F., Remenyi D., Value perception in IT investment decisions, "Electronic Journal of Information Systems Evaluation"1999, issue 2.
 3. Dudycz H., Dyczkowski M., Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, AE, Wrocław 2006.
 4. Gartner, Gartner EXP Worldwide Survey of Nearly 1,600 CIOs Shows IT Budgets in 2010 to be at 2005 Levels, http://www.gartner.com/it/page. jsp?id=1283413/ (24.02. 2010).
 5. Gruman G., 2010 CIO priorities shift to lightweight services, virtualization, "InfoWorld", January 19, 2010, http://www.infoworld.com/d/adventures-in-it/2010-cio-priorities-shift-lightweight-services-vir tualization-453.
 6. Posthumusa S., von Solms R., IT oversight: an important function of corporate governance, Computer Fraud & Security, vol. 2005, issue 6, June 2005, s. 11-17.
 7. Słownik ekonomiczny PWN, http://biznes.pwn.pl/haslo/3965155/rachunek-ekonomiczny.html (24.02.2010).
 8. Remenyi D., Money A., Sherwood-Smith M., Irani Z., The Effective Measurement and Management of IT Costs and Benefits, second edition, Butterworth-Heinemann, Oxford 2001.
 9. Tuebner R.A., Framework for Assessing IT fitness: Conceptual Insights and Empirical Evidence from the ABC Project, ERCIS, Munster 2005.
 10. Willcocks L., Graeser V., Delivering IT and e-Business Value, Butterworth-Heinemann, Oxford 2001.
 11. Zygała R., Główne problemy zarządzania kosztami informatyki, [w:] Informatyka Ekonomiczna nr 10. Wybrane zagadnienia, red. A. Nowicki, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, AE, Wrocław 2007, s. 207-216.
 12. Zygała R., Kompleksowy pomiar efektywności systemów informatycznych Cobit 4.0, Materiały konferencji: XVIII Górska Szkoła PTI Szczyrk, 19-22.06.2006.
 13. Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2007a.
 14. Zygała R., Wybrane uwarunkowanie wdrożenia informatycznej karty wyników, [w:] Informatyka w gospodarce globalnej. Problemy i metody, red. J. Kisielnicki, J.K. Grabara, J.S. Nowak, WN-T, Warszawa-Szczyrk 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu