BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piecuch Teresa (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Przedsiębiorczość i innowacje w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw
Entrepreneurship and Innovations in the Theory and Practice of the Functioning of Contemporary Enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 6, s. 64-79, tab., bibliogr. 26 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorca, Innowacje, Innowacyjność, Technologia RFID
Entrepreneurship, Entrepreneur, Innovations, Innovative character, Radio Frequency Identification (RFID)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość i innowacje to pojęcia ściśle ze sobą powiązane. Zwłaszcza współcześnie, w globalnej gospodarce, w warunkach radykalnych zmian, pojęcia te traktowane są jako zależne od siebie. Innowacje to narzędzia w rękach przedsiębiorców; przedsiębiorczość to źródło innowacji; przedsiębiorcy to innowatorzy gospodarki - to tylko wybrane określenia odnoszące się do zależności między przedsiębiorczością i innowacjami. To dzięki kreatywnym przedsiębiorcom i tworzonym dzięki nim innowacjom, przedsiębiorstwa mogą skutecznie konkurować na globalnym rynku. Celem opracowania było ukazanie zależności między przedsiębiorczością i innowacjami. Podstawowe pytanie badawcze, na które poszukiwano odpowiedzi brzmiało: Czy wdrażanie innowacji to efekt przedsiębiorczości czy konieczność wynikająca z chęci utrzymania odpowiedniego poziomu efektywności? Rozważania teoretyczne poparte zostały wynikami badań własnych dotyczących uwarunkowań wdrażania innowacyjnej techniki RFID.(abstrakt oryginalny)

Entrepreneurship and innovations are strictly interrelated notions, which, particularly nowadays - in global economy and the conditions of radical changes are considered reciprocally dependent. Innovations are the tools in entrepreneurs' hands; entrepreneurship is a source of innovations; entrepreneurs are the innovators of the economy - these are only some selected descriptions pertaining to the relations between entrepreneurship and innovations. It is owing to creative entrepreneurs and the innovations they create that enterprises can successfully compete on the global market. The paper aims to depict the relations between entrepreneurship and innovations. The main research question which was to be answered reads as follows: Does innovation implementation ensue from entrepreneurship or is it a necessity resulting from the will to maintain a certain level of effectiveness? Theoretical considerations were supported with the determinants of the implementation of the RFID technology.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoncic B., Hisrich R.D., 2001, Intrapreneurship: Construct: Refinement and Cross-Cultural Validation, Journal of Business Venturing, Vol. 16, pp.495-527.
 2. Audretsch D.B., Thurik R., 2001, What's New About Economy? Sources of Growth in the Managed and Entrepreneurial Economies, Industrial and Corporate Change", Vo.10 (1), pp. 267-315.
 3. Babu R.R., Krishna MM., Swathi A., 2013, Role of creativity and innovation in entrepreneurship, Journal of Business and Management, Vol. 2, No. 3, pp. 112-115.
 4. Drucker P.F., 2004, Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wyd. "Studio Emka", Warszawa: s. 21-34.
 5. Finkenzeller K., 2011, RFID. Handbook, Wyd. Wiley, Chippenham, UK: pp.11-60.
 6. Francik A., Targalski J., 2009, Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą. Teoria i praktyka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa: s. 89.
 7. Gruszecki T, 2002, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa s. 198-200.
 8. http://www.computerworld.pI/artykuly/318532/Systemy.RFID.w.przedsiebiorstwie.html#sthash exl.BTirDY.pduf, (19.11.2014).
 9. Korres G.M., Papanis E., Kokkinou A., Giavrimis P., 2015, Measuring Entrepreneurship and Innovation Activities in U.E, www.academic.edu/960887/Measuring_and_lnnovation_Activities_in_E.U, (04 03.2015).
 10. Koźmiński A.K., Jemielniak D., 2008, Zarządzanie od podstaw, Wyd. WAIP, Warszawa: s. 367-372.
 11. Lynn G.S, Lynn N.M., 1994, Innopreneurship: Turning Bright Ideas into Breakthrough Business for your Company, Journal of Entrepreneurship, Vol. 3, pp. 276-278.
 12. Lumpkin G.T., Dees G.G., 1996, Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, Academy of Management Review, Vol. 21, No. 1, pp. 135-172.
 13. Lumpkin G.T., Dess G.G., 2001, Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: the moderating role of environment and industry life cycle, Journal of Business Venturing, Vol. 16, pp. 429-451.
 14. Matusiak K.B., 2011, Od przedsiębiorczości technologicznej do opartej na wiedzy (kreatywnej) - innowacyjna przedsiębiorczość ery postindustrialnej, w: Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 653, Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 69, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: s. 15.
 15. McFadzen E., O'Loughlin A., Shaw E., 2005, Corporate entrepreneurship and innovation part 1: the missing link, European Journal of Innovation Management, Vol. 8, No. 3, pp. 350-372.
 16. Moss Kanter M., 2006, Innovation: The Classic Traps, Harvard Business Review, https://hbr.org/2006/11/innovation-the-classic-traps, (05.03.2015).
 17. Moszkowicz M., 2006, Przedsiębiorczość i innowacyjność w gospodarce opartej na wiedzy, w: Jaremczuk K., (red), Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno - społeczne, Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg: s. 49.
 18. Naude W., Szirmai A, 2013, Taking a leap: Innovation and entrepreneurship in developing countries, MakingltMagazine.net, www.makingitmagazine.net/?p=7570, (03.03.2015).
 19. Nowy wynalazek czy sposób na śledzenie każdego - czym jest RFID?, http://tech.wp.pl/, (27.11.2014).
 20. Palonka J., Wykorzystanie technologii RFID w logistyce, http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/324 pdf, (29.07.2014).
 21. Peпc J., 1998, Zarządzanie w praktyce. Menedżerskie myślenie i działanie, Wyd. Infor, Warszawa: s. 150.
 22. Piecuch T., 2013, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 24-48.
 23. Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Wyd. PWN, Warszawa: s. 8.
 24. Shaw E., O'Loughlin A., McFadzean E., 2005, Corporate entrepreneurship and innovation part 2: a role-and process-based approach, European Journal of Innovation Management, Vol. 8, No. 4, pp. 393-408.
 25. Targalski J., 2006, Innowacyjność - przyczyna i skutek przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Nr 730, Wyd. AE w Krakowie, Kraków: s. 89.
 26. Węglarski M., Jankowski-Mihułowicz P., 2015, Autonomous sensor with RFID interface, Elektronika, Vol. 3, pp. 18-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu