BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Marian (Politechnika Śląska), Michalak Aneta (Politechnika Śląska)
Tytuł
Produktywność pracy a efektywność przedsiębiorstw górniczych
Workforce Productivity and the Effectiveness of Mining Enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 6, s. 105-116, tab., bibliogr. 11 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Górnictwo, Produktywność pracy, Efektywność przedsiębiorstwa
Mining sector, Labour productivity, Enterprise effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problemu produktywności pracy w polskiej branży górnictwa węgla kamiennego. W sytuacji, w jakiej znajduje się aktualnie polskie górnictwo, problematyka ta jest szczególnie istotna. Koszty pracy są bowiem głównym składnikiem kosztów produkcji węgla. Celem badań jest analiza porównawcza i ocena produktywności pracy w poszczególnych przedsiębiorstwach branży górnictwa węgla kamiennego w latach 2009-2013. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zasoby ludzkie nie są wykorzystywane efektywnie we wszystkich przedsiębiorstwach w branży. W poszczególnych przedsiębiorstwach górniczych bardzo zróżnicowana jest rentowność pracy i koszty pracy na 1 zatrudnionego oraz produktywność kosztów pracy W artykule zwrócono szczególną uwagę na przyrosty kosztów pracy, mające miejsce w okresach w których jednocześnie odnotowuje się znaczący spadek wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Decyzje takie mogą skutkować poważnymi kryzysami finansowymi i mogą doprowadzić do upadłości przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The article relates to the problem of workforce productivity in the Polish hard coal mining industry. This problem is highly important in a situation that the Polish mining industry is currently facing. The costs of workforce are the main element of the cost of coal production. The objective of research is to perform a comparative analysis and assessment of workforce productivity in the individual enterprises from the hard coal mining industry in the years 2009-2013. On the basis of the research conducted it was concluded that human resources are not used effectively in all the enterprises in the industry. There is varied workforce productivity and cost of workforce per 1 employee as well as productivity of cost of workforce in the particular mining enterprises. In the article a special attention is paid to the increase in cost of workforce taking place in the periods when a considerable fall in the enterprises' financial results is observed as well. Such decisions may result in serious financial crises and may lead to the enterprise's bankruptcy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Conti Т., Building Total Quality Management, Chapman & Hall, London 1993, s. 20.
 2. Gołębiowski G., Tłaczała A., 2009, Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Difin, Warszawa, s. 35.
 3. Hammer M., The Process Audit. Harvard Business Review, April 2007, s. 112-121.
 4. Haus, В., Czynniki wzrostu produktywności przedsiębiorstwa, [w:] Stabryła A., (red), Strategie wzrostu produktywności firmy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków: s. 219-221
 5. Jonek-Kowalska I., 2011, Badanie finansowych uwarunkowań działalności operacyjnej wybranych przedsiębiorstw w latach 2003-2009, [w:] M. Turek (red), Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych, Główny Instytut Górnictwa, Katowice: s 117-136
 6. Kosieradzka A., 2000, Ocena i analiza produktywności w przedsiębiorstwie [w:] Stabryła A., (red), Strategie wzrostu produktywności firmy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków: s. 284
 7. Kozieł L., 2004, Istota i ocena produktywności, [w:] Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie Nr 5, s. 65.
 8. Lisiecka K., 2003, Efektywność systemów zarządzania jakością, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6.
 9. Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
 10. Sierpińska M., Jachna Т., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2002: s. 99.
 11. Turek M., Jonek-Kowalska I., 2012, Ocena systemów zarządzania kosztami w ujęciu sektorowym, Organizacja i Kierowanie, nr 2: s. 137-149.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu