BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Dariusz (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Groups of German Domestic Appliance Manufacturers According to New Product Development Practices
Grupy w niemieckim przemyśle sprzętu gospodarstwa domowego w odniesieniu do praktyk kształtowania nowych produktów
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2013, nr 4, s. 5-17, tab., bibliogr. 25 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Nowe produkty, Artykuły gospodarstwa domowego, Ekonomika gospodarstwa domowego
Households, New products, Household articles, Household economics
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Znalezienie najlepszych sposobów projektowania nowych produktów było i jest ważnym tematem dla praktyków i naukowców. Jednak do tej pory tylko kilka tego rodzajów badań koncentrowało się na jednym przemyśle. W niniejszym artykule pogrupowano niemieckich producentów sprzętu gospodarstwa domowego zgodnie ze stosowanymi przez nich praktykami w zakresie wdrażania nowych produktów. Pozwoliło to na ujawnienie ich podejść w tym zakresie. Na podstawie przeprowadzonego badania i zastosowania analizy skupień okazało się, że można wyróżnić trzy następujące grupy tych producentów: wielkich liderów, dobre MSP, małe i średnie przedsiębiorstwa słabo zaangażowane. Grupy te różnią się wynikami w zakresie wdrażania nowych produktów. Uzyskane rezultaty pokazują, że wysokie zaangażowanie we wdrażanie nowych produktów opłaca się oraz, że niektóre praktyki są lepsze od innych w branży sprzętu gospodarstwa domowego.(abstrakt oryginalny)

Finding the best way to develop new products has been always a hot topic for practitioners and academics. However, so far only a few of these kinds of studies have concentrated on a single industry. In this paper, we group German domestic appliance manufacturers with regards to their new product development (NPD) practices to discover their attitude to NPD effort. By conducting a survey we found that three different groups of manufacturers can be distinguished, i.e. big leaders, good SME's, SME's doing little, who differ in level of NPD performance. Overall, our results show that high engagement in the NPD practices under investigation pays and some specific practices are better than others in the domestic appliance industry.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albach H.: Culture and Technical Innovation. Berlin, New York: de Gruyter 1993.
 2. Barczak G.: New product strategy, structure, process, and performance in the telecommunications industry. Journal of Product Innovation Management, 1995, 12, p. 224-234.
 3. Bazarnik J., Grabinski T., Wojdacki K.P.: Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji. In: S. Mynarski, ed. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1992.
 4. Brockhoff K., Chakrabarti A.K.: R&D/marketing linkage and innovation strategy: some West Germany experience. IEEE Transactions on Engineering Management, 1988, 35, 3, p. 167-174.
 5. Cooper R.G.: Overall corporate strategies for new product programs. Industrial Marketing Management, 1985, 14, 179-193.
 6. Cooper R.G., Kleinschmidt E.J.: Major new products: what distinguishes the winners in the chemical industry? Journal of Product Innovation Management, 1993, 10, 2, p. 90-111.
 7. Cooper R.G., Kleinschmidt E.J.: Benchmarking the firm's critical success factors in new product development. Journal of Product Innovation Management, 1995, 12, p. 374-391.
 8. Cooper R.G., Edgett S.J., Kleinschmidt E.J.: Benchmarking best NPD practices - I. Research Technology Management, 2004a, 47 (1), p. 31-43.
 9. Cooper R.G., Edgett S.J., Kleinschmidt E.J.: Benchmarking best NPD practices - III. Research Technology Management, 2004b, 47 (6), p. 43-55.
 10. Crawford M., Di Benedetto A.: New Products Management. 9th ed. Boston: McGraw Hill 2008.
 11. Dąbrowski D.: Informacje rynkowe w rozwoju nowych produktów. Seria Monografie nr 93. Gdańsk: Wyd. Polit. Gdańskiej 2009.
 12. Dąbrowski D.: Jakościowy podział zadań w procesie kształtowania nowych produktów. Przegląd Organizacji, 2012, 3, p. 36-40.
 13. Gerstenfeld A.: A study of successful projects, unsuccessful projects, and projects in process in West Germany. IEEE Transactions on Engineering Management, 1976, 23, 3, p. 116-123.
 14. Griffin A.: PDMA research on new product development practices: updating trends and benchmarking best practices. Journal of Product Innovation Management, 1997, 14, p. 429-458.
 15. Griffin A., Page A.L.: An interim report on measuring product development success and failure. Journal of Product Innovation Management, 1993, 10, p. 291-308.
 16. Kahn K.B, Barczak G., Nicholas J., Ledwith A., Perks H.: An examination of new product development best practice. Journal of Product Innovation Management, 2012, 29(2), p. 180-192.
 17. Kotler P.: Marketing. 11th ed. Poznań: REBIS 2005.
 18. Maidique M.A., Zirger B.J.: A study of success and failure in product innovation: the case of the U.S. electronic industry. IEEE Transactions on Engineering Management, 1984, 31, 4, p. 192-203.
 19. Mojena R.: Hierarchical grouping methods and stopping rules: an evaluation. The Computer Journal, 1977, 20, 4, p. 359-363.
 20. Moore W.L., Pessemier E.A.: Product Planning and Management. Designing and Delivering Value. New York: McGraw-Hill 1993.
 21. Montoya-Weiss M.M., Calantone R.: Determinants of new product performance: a review and meta-analysis. Journal of Product Innovation Management, 1994, 11, p. 397-417.
 22. Page A.L.: Assessing new product development practices and performance: establishing crucial norms. Journal of Product Innovation Management, 1993, 10, p. 273-290.
 23. Roper S.: Product innovation and small business growth: a comparison of the strategies of German, U.K. and Irish companies. Small Business Economics, 1997, 9, p. 523-537.
 24. Schnaars S.P.: When entering growth markets, are pioneers better than poachers? Business Horizons, 1986, March-April, p. 27-36.
 25. Walesiak M.: Metody analizy danych marketingowych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu