BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślewicz Wiesława (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wpływ polityki regionalnej państwa na lokalizację inwestycji - przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
The Impact of Regional Policy for Investment's Location - the Case of Special Economic Zones in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 166, s. 131-141, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Inwestycje, Polityka regionalna
Special economic zones, Investment, Regional policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej okazały się wystarczająco skuteczne w przyciąganiu inwestorów krajowych oraz zagranicznych do określonych regionów Polski oraz w podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionów słabiej rozwiniętych, a także czy przestrzenna lokalizacja stref jest właściwa z punktu widzenia pobudzania ich długookresowego rozwoju. Analiza czynników, które miały wpływ na lokalizację SSE w Polsce, pokazała, że znaczna część funkcjonujących obecnie stref została utworzona na terenach relatywnie najlepiej rozwiniętych regionów kraju. SSE posłużyły do realizacji krótkookresowych celów związanych z restrukturyzacją przemysłu na tych terenach, a nie do pobudzania długookresowego rozwoju gospodarczego regionów zacofanych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to obtain the answer if Special Economic Zones (SEZs) as an instrument of regional policy are efficient enough in absorbing domestic and foreign investments in economically underdeveloped regions and if spatial location of SEZs is fit for a long-term development of these regions. The analysis of the factor affecting the establishment of Special Economic Zones indicates that they were established in the best development regions in Poland. SEZs have become an instrument of provisional restructuring of industry in regions particularly badly affected by unemployment at the start of systemic transition, instead of being a component of regional policy aimed at providing foundation for a long-term development of economically underdeveloped regions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieślewicz W., Tworzenie nowych miejsc pracy na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Oeconomica 40, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2001.
  2. Cieślik A., Kryteria przestrzennej alokacji pomocy publicznej dla przedsiębiorców: przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 10.
  3. Domański B., Mechanizmy terytorialnego różnicowania inwestycji kapitałowych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2008.
  4. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, 31.12.2009, Warszawa 2010.
  5. Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
  6. Kryńska E. (red.), Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
  7. Mokrzyc M., Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 8-9, 1998, 19-30.
  8. Pilarska Cz., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
  9. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (DzU, nr 123, poz. 600), tekst jednolity z 2007 r. (DzU, nr 42, poz. 274 z późn. zm.).
  10. Zalewski R., Skawińska E., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu